search.noResults

search.searching

dataCollection.invalidEmail
note.createNoteMessage

search.noResults

search.searching

orderForm.title

orderForm.productCode
orderForm.description
orderForm.quantity
orderForm.itemPrice
orderForm.price
orderForm.totalPrice
orderForm.deliveryDetails.billingAddress
orderForm.deliveryDetails.deliveryAddress
orderForm.noItems
FOTO: MARK PASVEER


FOTO: HANS BANUS


Voldoende omvang landbouw als nevenactiviteit aantonen kan al leen met accountantsverklaring om GLB-subsidie aan te vragen.


Ook tijdens de coronacrisis gel- den de regels om faunaschade te voorkomen. Jagers moeten zich wel houden aan de voorzorgs- regels van het RIVM.


premie (dat was vorig jaar 65%);


 je kunt kiezen voor een lagere drempel- waarde voor schade: vanaf 20% schade (in 2019 was dat nog 30%).


Aanvragen gaat net als andere jaren via de Gecombineerde opgave. De verzekering moet worden afgesloten bij door RVO.nl goedgekeurde verzekeraars: AgriVer B.A., OFH/BFAO U.A. en Vereinigte Hagel.


BETALINGSRECHTEN VRAAG: Wanneer kom ik in aan- merking voor betalingsrechten en andere subsidies uit het Gemeen- schappelijk Landbouwbeleid?


ANTWOORD: Je moet voldoen aan de voorwaarden voor actieve landbouwer. In ieder geval moet er dan op 15 mei een inschrijving in het handelsregister bij de Kamer van Koophandel (KvK) zijn waaruit blijkt dat de landbouwactiviteit de hoofd- activiteit is. Of een accountantsverklaring waaruit blijkt dat de landbouwactiviteiten een niet onaanzienlijk deel (meer dan


5%) uitmaken van de totale economische activiteiten. Dat is nog eens bevestigd in een recente uitspraak van het College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBb). De be- treffende boer had landbouwactiviteit als nevenactiviteit in het handelsregister staan op de peildatum 15 mei 2017. Volgens de boer had hij in april 2017 een wijziging doorgegeven aan de KvK die pas in augus- tus was verwerkt. Het CBb stelt echter dat het de eigen verantwoordelijkheid van de boer is te controleren op een inschrijving


in het register. Dat heeft hij nagelaten. Ook het feit dat hij geen accountantsver- klaring heeft overlegd over het aandeel van de landbouwactiviteit, wordt hem tegen- geworpen. Een wel overlegde verklaring van een administratiekantoor is in de ogen van het CBb niet voldoende.


BETALINGSRECHTEN VRAAG: Kan ik betalings- rechten verkopen?


‘Als een opdrachtgever niet betaalt, kun je de afgedragen btw terugvragen’


ANTWOORD: ja, dat kan. Betalingsrech- ten kun je verkopen en kopen. Dat moet wel uiterlijk 15 mei geregeld en gere- gistreerd zijn tussen koper en verkoper. Dergelijke overdrachten lopen via RVO.nl. De waarde is voor dit jaar naar verwachting circa € 370 inclusief vergroeningspremie. De waarde van rechten in de volgende jaren is nog onzeker. Er komt een nieuw Gemeenschappelijk Landbouwbeleid, maar het is nog niet duidelijk hoe dat er precies uit gaat zien en hoeveel geld er voor beschikbaar komt.


BOERDERIJ 105 — no. 28 (7 april 2020) 11


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64  |  Page 65  |  Page 66  |  Page 67  |  Page 68  |  Page 69  |  Page 70  |  Page 71  |  Page 72  |  Page 73  |  Page 74  |  Page 75  |  Page 76  |  Page 77  |  Page 78  |  Page 79  |  Page 80  |  Page 81  |  Page 82  |  Page 83  |  Page 84  |  Page 85  |  Page 86  |  Page 87  |  Page 88  |  Page 89  |  Page 90  |  Page 91  |  Page 92  |  Page 93  |  Page 94  |  Page 95  |  Page 96  |  Page 97  |  Page 98  |  Page 99  |  Page 100  |  Page 101  |  Page 102  |  Page 103  |  Page 104  |  Page 105  |  Page 106  |  Page 107  |  Page 108  |  Page 109  |  Page 110  |  Page 111  |  Page 112  |  Page 113  |  Page 114  |  Page 115  |  Page 116  |  Page 117  |  Page 118  |  Page 119  |  Page 120  |  Page 121  |  Page 122  |  Page 123  |  Page 124