search.noResults

search.searching

dataCollection.invalidEmail
note.createNoteMessage

search.noResults

search.searching

orderForm.title

orderForm.productCode
orderForm.description
orderForm.quantity
orderForm.itemPrice
orderForm.price
orderForm.totalPrice
orderForm.deliveryDetails.billingAddress
orderForm.deliveryDetails.deliveryAddress
orderForm.noItems
FOTO: RUUD PLOEG


PAASTHEMA OP ZOEK NAAR EEN EERLIJKE PRIJS


den. Een van die voorwaarden is, aldus de werkgroep, dat boeren weer zelf moeten kunnen ondernemen, zón- der wetgeving die van alles verbiedt maar mét wetgeving die doelen stelt. Het zou aan iedere ondernemer voor zich zijn om te bepalen hoe de doelen gehaald worden. De minister wil dat die doelen zich richten op kring- looplandbouw. Een lastig begrip waarvan niet helemaal duidelijk is wat het nou precies inhoudt. Het woord duurzaam komt in dit verband veelvuldig voorbij als manier om uit de cirkel van bulkproductie te breken. Duurzaamheid als verdienmodel, het kán, aldus de werkgroep die uitvogelde dat bedrijven die reeds duur- zaam boeren gemiddeld een hoger inkomen binnen- slepen dan bedrijven die volgens de bulkmethode wer- ken. Het verschil is volgens de onderzoekers vooral toe te schrijven aan la gere kosten, bijvoorbeeld voor veevoer en diergezondheid.


Fiscaal resultaat meest extensieve veebedrijven is € 12.400 beter dan van meest intensieve bedrijven


Beste verdienmodel Duurzaam lijkt in dit verband overeen te komen met exten- sief. Zo wezen cijfers van Alfa Accountants uit dat de meest extensieve melkveebedrijven per hectare bijna € 1.200 kwijt waren voor de aankoop van voer tegenover € 2.500 voor de meest intensieve bedrijven. Ook allerlei andere bedrijfskosten pakten bij de extensieven lager uit waar-


door ze per volwaar- dige arbeidskracht een zogeheten fiscaal resultaat behaalden van € 50.800. Dat is maar liefst € 12.400 meer dan de intensief- ste bedrijven. Het zegt niet alles, de fiscus komt er nog achteraan, maar het zegt tegelijk


Werkgroep:


boeren moeten weer zelf kunnen ondernemen


wel iets, namelijk dat de traditionele weg van ‘anoniem’ en ‘veel voor weinig’ niet per definitie meer het beste verdienmodel heeft.


Meer euro’s voor merkproducten Ook de agribusiness heeft deze signalen opgepikt en speelt erop in met duurzame merkinitiatieven die voor meerwaarde moeten zorgen. Zo zijn er Top-Zuivel, VLOG-melk, 1-, 2- en 3-sterrenvlees en allerlei Pla- netProof-producten. De bedoeling is dat boeren voor dergelijke merkproducten meer betaald krijgen. De vraag is of dat dan een eerlijke prijs is, want die hogere opbrengstprijs is niet alleen maar winst. Voldoen aan duurzaamheidseisen gaat vaak gepaard met extra kos- ten. Toegestane middelen en grondstoffen zijn bijvoor- beeld duurder en duurzaam werken vergt vaak wat meer arbeid. Zo becijferde het CLM dat de kostprijs voor het telen van PlanetProof-aardappelen 2,46 cent per kilo meer bedraagt dan voor ‘gewone’ aardappelen. Pierre Berntsen directeur Agrarische bedrijven bij ABN Amro


Akkerbouwer Gert ten Hool maakt bier en whisky van eigen gerst. Het levert een extra inkomen op.


28 PAG


24


BOERDERIJ 105 — no. 28 (7 april 2020)


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64  |  Page 65  |  Page 66  |  Page 67  |  Page 68  |  Page 69  |  Page 70  |  Page 71  |  Page 72  |  Page 73  |  Page 74  |  Page 75  |  Page 76  |  Page 77  |  Page 78  |  Page 79  |  Page 80  |  Page 81  |  Page 82  |  Page 83  |  Page 84  |  Page 85  |  Page 86  |  Page 87  |  Page 88  |  Page 89  |  Page 90  |  Page 91  |  Page 92  |  Page 93  |  Page 94  |  Page 95  |  Page 96  |  Page 97  |  Page 98  |  Page 99  |  Page 100  |  Page 101  |  Page 102  |  Page 103  |  Page 104  |  Page 105  |  Page 106  |  Page 107  |  Page 108  |  Page 109  |  Page 110  |  Page 111  |  Page 112  |  Page 113  |  Page 114  |  Page 115  |  Page 116  |  Page 117  |  Page 118  |  Page 119  |  Page 120  |  Page 121  |  Page 122  |  Page 123  |  Page 124