search.noResults

search.searching

dataCollection.invalidEmail
note.createNoteMessage

search.noResults

search.searching

orderForm.title

orderForm.productCode
orderForm.description
orderForm.quantity
orderForm.itemPrice
orderForm.price
orderForm.totalPrice
orderForm.deliveryDetails.billingAddress
orderForm.deliveryDetails.deliveryAddress
orderForm.noItems
FOTO: FRANK UIJLENBROEK


VARKENSHOUDERIJ Ander type afnemer


De toegenomen professionaliteit en het gegroeide volu- me van de Spaanse sector heeft essentiële consequenties voor de biggenleverancier. Spanje koopt structureler en volgens striktere voorwaarden. De inkoop van biggen krijgt nog steeds aan het eind van het jaar en in het vroe- ge voorjaar een extra stimulans van de noodzaak om de varkensvleesproductie op te schroeven voor het drukke toeristenseizoen, maar is jaarrond veel gelijkmatiger. En de leveringseisen zijn drastisch verzwaard. Spanje fungeerde in vroeger jaren als een soort afvoerputje voor de elders niet of slecht plaatsbare biggen. Ze werden opgelegd in huurstallen die alleen in het voorjaar in ge- bruik werden genomen. Zo kon de ‘varkenshouder’ een graantje meepikken van de grote drukte in de vakantie- tijd, waarvoor veel extra varkensvlees werd gevraagd. Dat beeld is echter nog maar voor een heel klein deel


waar. Je moet er kwalitatief goede biggen brengen, weten ze bij de varkenshandelsbedrijven die deze markt bedienen. Kopers die genoegen nemen met een levering van biggen met vier tot vijf verschillende oornummers voor één stal zijn uitzonderingen. In de regel willen de grotere kopers hoeveelheden van zo’n 2.500 biggen van één herkomst, en dan geleverd binnen een week tot tien dagen. De stallen waar deze biggen worden geplaatst zijn veelal all in-all outstallen met 2.000 tot 2500 plaat- sen voor vleesvarkens.


Liever geen borgen En dan de big zelf. Spanje vraagt om koppels beren/gel- ten. Borgen zijn minder gewild vanwege de minder gun- stige voederconversie. Deze worden nog wel geleverd, maar dan in de gemengde koppels, de typische volumes ‘restbiggen’. Het feit dat beren geen probleem zijn, in tegenstelling tot de eisen die met name een Duitse klant stelt, komt doordat in Spanje het varken ongeveer 20 kilo lichter wordt geslacht dan hier, levend gewicht 100 tot 110 kilo. Beren stinken dan nog niet. Het past goed in het werksysteem dat de integraties volgen. Met beren


De nieuwe Europese gigant


In de Spaanse varkenssector ope- reren tegenwoordig voornamelijk integraties. Hun productie loopt van big tot varkensvlees, met volledig ketenbeheer. Het zijn grote orga- nisaties, met ook wel belangen in slachterij en in vleesverwerking. In Spanje zijn 2,5 miljoen zeugen.


Daarvan is vier vijfde geïntegreerd ondergebracht, via integraties en coöperaties. Om een idee te geven van de expansie die in Spanje plaatsheeft. In 2019 is er in Binefar een nieuwe slachterij gestart van het bij de Pini Group horende Litera Meat. Deze heeft momenteel al een capaciteit van 160.000 varkens per


74


week, ruim 30.000 per dag. Dat alles op 62.000 vierkante meter, twee slachtlijnen die per uur 1.600 varkens aan kunnen en 22 uitbeen- lijnen. De Pini Group verwerkt 6,5 miljoen varkens per jaar. Nu al geldt dat Spanje een enorme positie heeft opgebouwd qua varkensvleespro- ductie en -export. Varkensvlees is goed voor 14% van het Spaanse bruto nationaal product. De export daarvan beliep in 2018 een waarde van € 5 miljard (bron: Interporc Span- je). Mocht er in Duitsland Afrikaanse varkenspest uitbreken, dan is Spanje er klaar voor om in het dan ontstane gat in de exportmarkt te springen.


werken is makkelijker, je hoeft ze niet te castreren. Het levert minder werk op.


Importbiggen moeten uiteraard wel binnen de ge- volgde concepten passen. Voor de biggen die jaarrond geleverd worden, betekent dat in hoofdzaak een kruising is gewenst met Piétrain als eindbeer. Dat past bij de krui- sing die in Spanje gangbaar is: Deense zeug (Danbred) met Piétrain-eindbeer. In principe is dat de voorkeur voor de versvleesmarkt. Tempo of Talent, zeg maar de Duroc-achtige, zijn eigenlijk vooral geschikt voor de productie van gedroogde hammen.


Daarnaast wil Spanje lichte biggen, liefst rond de 20 kilo, of nog lichter. In Spanje kun je biggen van 12 tot 13 kilo ook uitstekend kwijt. Men is het er gewend,


Spanje koopt meer en gelijkmatiger


Aandeel bestemming Spanje in Nederlandse biggenexport, periodes van vier weken (%). 2017


2018


10 15 20 25


0 5


2019


1


2


3


4


5


6


7


8


9 10 11 12 13 Bron: RVO


In rap tempo is het aandeel van Spanje als bestemming voor Nederlandse biggenexport gegroeid en tegelijkertijd gelijkmatiger geworden. Integraties kopen jaarrond.


BOERDERIJ 105 — no. 28 (7 april 2020)


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64  |  Page 65  |  Page 66  |  Page 67  |  Page 68  |  Page 69  |  Page 70  |  Page 71  |  Page 72  |  Page 73  |  Page 74  |  Page 75  |  Page 76  |  Page 77  |  Page 78  |  Page 79  |  Page 80  |  Page 81  |  Page 82  |  Page 83  |  Page 84  |  Page 85  |  Page 86  |  Page 87  |  Page 88  |  Page 89  |  Page 90  |  Page 91  |  Page 92  |  Page 93  |  Page 94  |  Page 95  |  Page 96  |  Page 97  |  Page 98  |  Page 99  |  Page 100  |  Page 101  |  Page 102  |  Page 103  |  Page 104  |  Page 105  |  Page 106  |  Page 107  |  Page 108  |  Page 109  |  Page 110  |  Page 111  |  Page 112  |  Page 113  |  Page 114  |  Page 115  |  Page 116  |  Page 117  |  Page 118  |  Page 119  |  Page 120  |  Page 121  |  Page 122  |  Page 123  |  Page 124