search.noResults

search.searching

dataCollection.invalidEmail
note.createNoteMessage

search.noResults

search.searching

orderForm.title

orderForm.productCode
orderForm.description
orderForm.quantity
orderForm.itemPrice
orderForm.price
orderForm.totalPrice
orderForm.deliveryDetails.billingAddress
orderForm.deliveryDetails.deliveryAddress
orderForm.noItems
COLUMN BOERENLEVEN


Luisterend oor Door Dik Veef ind en het wereldwijde handelssysteem is.


Het lijkt er op dat onzekerheid en landbouw onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn. Veel van wat op wereldniveau gebeurt, merk je uiteindelijk in het dagelijks werk en de portemonnee. De schrale troost maar ook bittere werkelijkheid is dat we allemaal in hetzelf- de schuitje lijken te zitten.


A


De tegenstellingen binnen de agrarische sector zijn echter groot. Waar enerzijds sommige producten voor goede prijzen worden verkocht, zien we anderzijds dat goede gezonde producten doorgedraaid worden. En dat gaat regelrecht in tegen het hart van ondernemer-zijn: economische schade maar vooral ook emotione- le schade. Want je bent emotioneel verbonden met je bedrijf en de producten die je afl evert. Ik kan me anders moeilijk voorstellen dat je dag in dag uit je ziel en zaligheid in je onderneming steekt. Tegelijkertijd komt in deze moeilijke tijd ook de kracht en essen- tiële rol van de landbouw duidelijk naar voren. “Er is ruim voldoen- de voedsel”, hoor ik minister Schouten op tv zeggen. En links en rechts erkennen steeds meer mensen dat de landbouw en onze voedselvoorziening echt belangrijk zijn. Soms is er een heftige gebeurtenis nodig om mensen tot inzicht te brengen, helaas. Door de grote stroom negatief nieuws is de kans aanwezig om uit balans te raken. En als je bedrijf direct geraakt wordt door deze crisis is dat heel begrijpelijk. De bekende ‘breinprofessor’ Erik Scherder raadt aan om jezelf te beschermen tegen een overkill aan slecht nieuws. Dat leidt volgens hem tot onevenredig veel stress. Dat is overigens iets anders dan je kop in het zand steken en doen of er niets aan de hand is. Wat kunt je doen in deze barre tijden? Bescherm jezelf, zoals Scherder aanraadt. Probeer de rust te bewaren en fi lter de infor- matie die je opneemt. Blijf ook met elkaar praten in het gezin en bedrijf. Lucht je hart. Blijf verbonden met elkaar. Daarnaast wijs ik graag op de AgroZorgwijzer. De AgroZorgwijzer biedt een overzicht van professionele ondersteuners en hulpver- leners aan die (soms vrijwillig, gesubsidieerd of betaald) kunnen helpen. Zij bieden een luisterend oor, concrete hulp of directe ondersteuning aan.


Ik weet dat veel boeren echte doe-het-zelvers zijn en vinden dat ze geen hulp nodig hebben. Maar soms kom je in een situatie terecht die je alleen of als gezin niet kunt behappen en is externe ondersteuning nodig om verder te kunnen . Ik wens iedereen veel sterkte toe en let op elkaar!


ls ik een jaar geleden gevraagd zou hebben waar ‘corona’ aan deed denken, was je zeer waarschijn- lijk bij een alcoholische drank uitgekomen. Ik tenminste wel. Maar nu niet meer. We kunnen ons dankzij corona inmiddels voorstellen hoe kwets- baar onze gezondheid, de samenleving, de sector


BOEREN ZIJN GEEN PRATERS, MAAR ER IS EEN HULPLIJN.


BOERDERIJ 105 — no. 28 (7 april 2020)


47


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64  |  Page 65  |  Page 66  |  Page 67  |  Page 68  |  Page 69  |  Page 70  |  Page 71  |  Page 72  |  Page 73  |  Page 74  |  Page 75  |  Page 76  |  Page 77  |  Page 78  |  Page 79  |  Page 80  |  Page 81  |  Page 82  |  Page 83  |  Page 84  |  Page 85  |  Page 86  |  Page 87  |  Page 88  |  Page 89  |  Page 90  |  Page 91  |  Page 92  |  Page 93  |  Page 94  |  Page 95  |  Page 96  |  Page 97  |  Page 98  |  Page 99  |  Page 100  |  Page 101  |  Page 102  |  Page 103  |  Page 104  |  Page 105  |  Page 106  |  Page 107  |  Page 108  |  Page 109  |  Page 110  |  Page 111  |  Page 112  |  Page 113  |  Page 114  |  Page 115  |  Page 116  |  Page 117  |  Page 118  |  Page 119  |  Page 120  |  Page 121  |  Page 122  |  Page 123  |  Page 124