search.noResults

search.searching

dataCollection.invalidEmail
note.createNoteMessage

search.noResults

search.searching

orderForm.title

orderForm.productCode
orderForm.description
orderForm.quantity
orderForm.itemPrice
orderForm.price
orderForm.totalPrice
orderForm.deliveryDetails.billingAddress
orderForm.deliveryDetails.deliveryAddress
orderForm.noItems
AKKERBOUW DE OPVOLGER


‘Na de overname zou ik duurzamer willen werken’


MARVIN BORN (20) Door Margreet Welink Als ik het bedrijf overneem, verander ik ...


“Ik zou extensiever en duurzamer gaan werken. Denk aan een phy- tobac om overgebleven gewasbeschermingsmiddelen in te doen, zodat bacteriën ze op een natuurlijke manier kunnen afbreken. En de aardappelen, die telen we nu 1:3 of 1:4. Dat zou naar 1:5 of 1:6 kunnen. Ook de andere gewassen kunnen ruimer en dan met meer granen voor structuur in de bodem want de zwaarte van de grond varieert hier van 30 tot 50% afslibbaar. Je merkt goed het verschil tussen de zware en wat lichtere grond wat betreft bewerkbaarheid, het is de moeite waard daarmee aan de slag te gaan.”


Mijn grote voorbeeld is ...


“Ik heb hier lang over nagedacht. Er schiet me niet een persoon te binnen. Er zijn meerdere mensen waar ik wat van heb geleerd.”


Het mooiste werk vind ik ...


“De oogst. Nee, toch het voorjaarswerk. Je bent dan zó bezig om het juiste moment te bepalen om te kunnen beginnen. Niet te laat, want dan mis je groeidagen, maar ook niet te vroeg want dan is de bodem nog niet goed genoeg voor een mooi zaaibed. Het komt aan op geduld hebben. Ik heb dat wel, voor mijn vader is dat lastiger. Door het voorjaarswerk ben ik helemaal niet zo bezig met de im- pact van corona. Onze aardappelen hadden we vorig jaar allemaal al verkocht, die zorg heb ik niet. Misschien dat de afzet van de vroege plantuien straks problemen geeft, maar ik ben er toch vrij nuchter onder.”


Ik heb een hekel aan ...


“De trekker poetsen. Afspuiten met de hogedrukspuit gaat nog. Het echte poetsen, is niet mijn ding. Meestal ontspring ik de dans omdat ik dan weer naar school moet. Dan doet mijn vader het.


Als ik een miljoen win in de loterij dan ...


“Stop ik het in de bedrijfsovername. Als dat rond is, zou ik investe- ren in land als dat te koop komt. En in een update van het machi- nepark.”


Over vijf jaar dan ...


“Ben ik klaar met school, zit ik in de maatschap en is het over- nameproces verder gevorderd. Misschien dat ik dan ook buiten de deur werk, liefst bij een ander akkerbouwbedrijf in binnen- of buitenland.”


66 BOERDERIJ 105 — no. 28 (7 april 2020)


Ook meedoen aan deze rubriek? Mail je naam, leeftijd, soort bedrijf en telefoonnummer naar: margreet.welink@misset.com


Woonplaats:


Sommelsdijk (Z.-H.). Opleiding: agrarisch ondernemerschap tuin- en akkerbouw aan Aeres Hogeschool in Dronten. Bedrijf: het akkerbouwbedrijf is van Marvins vader. Er is 75 hectare in gebruik. Het bouwplan omvat fritesaardappelen, uien, suikerbieten, graan en dit jaar ook erwten en graszaad. Rolverdeling: Vader doet al het dagelijkse werk als Mar- vin op school is, maar nu is alles anders. Door de coronamaatregelen zijn er geen fysieke colleges meer. Er is een online stu- dieomgeving met uitleg en opdrachten. Marvin vindt het best lastig zich daarop te focussen nu hij thuis is en het voorjaars- werk roept.


FOTO: PETER ROEK


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64  |  Page 65  |  Page 66  |  Page 67  |  Page 68  |  Page 69  |  Page 70  |  Page 71  |  Page 72  |  Page 73  |  Page 74  |  Page 75  |  Page 76  |  Page 77  |  Page 78  |  Page 79  |  Page 80  |  Page 81  |  Page 82  |  Page 83  |  Page 84  |  Page 85  |  Page 86  |  Page 87  |  Page 88  |  Page 89  |  Page 90  |  Page 91  |  Page 92  |  Page 93  |  Page 94  |  Page 95  |  Page 96  |  Page 97  |  Page 98  |  Page 99  |  Page 100  |  Page 101  |  Page 102  |  Page 103  |  Page 104  |  Page 105  |  Page 106  |  Page 107  |  Page 108  |  Page 109  |  Page 110  |  Page 111  |  Page 112  |  Page 113  |  Page 114  |  Page 115  |  Page 116  |  Page 117  |  Page 118  |  Page 119  |  Page 120  |  Page 121  |  Page 122  |  Page 123  |  Page 124