search.noResults

search.searching

dataCollection.invalidEmail
note.createNoteMessage

search.noResults

search.searching

orderForm.title

orderForm.productCode
orderForm.description
orderForm.quantity
orderForm.itemPrice
orderForm.price
orderForm.totalPrice
orderForm.deliveryDetails.billingAddress
orderForm.deliveryDetails.deliveryAddress
orderForm.noItems
AKKERBOUW MARKTCIJFERS


Fritesnotering schiet onderuit Weeknotering fritesgeschikte aardappelen, cat. 1, in € per 100 kilo. PotatoNL noteerde niet in week 12 en 13.


10 12 14 16 18


2 4 6 8


4,00 7 8 9 10 11 12 13


De enkele prijzen die eind maart voor fritesaardappelen bekend waren bevonden zich op een zeer laag niveau.


Vrijwel geen aardappelhandel en zeer lage prijzen


De stemming blijft zeer flauw op de aardappelmarkt. De termijnmarktnotering van Leipzig voor het aprilcontract bewoog vorige week vlak onder en op € 3 per 100 kilo. Ondanks de weinige noteringen in West-Europese lan- den zakte de cashsettlementprijs met € 1,30 naar € 3,10 per 100 kilo. Daarmee hebben de termijnmarkt en cash settlement elkaar zo goed als gevonden. PotatoNL noteerde vorige week als een van de weinige


West-Europese landen weer voor frites, categorie 1, op € 1,50 tot € 4 per 100 kilo. Op 9 maart werd voor het laatst genoteerd op € 12 tot € 15,50. Voor fritesaardappelen is vrijwel geen handel, maar er zijn toch wat aardappe- len tussen € 3 en € 4 weggegaan. De onderkant van de notering is voor aardappelen die voor veevoer worden opgehaald.


Aardappelen voor veevoer Veevoer lijkt voor sommige telers de enige optie om de aardappelen af te zetten. PotatoNL noteerde stabiel voor veevoeraardappelen op € 1 tot € 2 per 100 kilo. Veehou- ders stellen zich meer afwachtend op, omdat er een berg fritesaardappelen ligt zonder bestemming. Half maart lagen de aardappelprijzen voor de veehouders nog op € 5. In week 12 werd rond € 4 betaald en vanaf eind maart werden veevoeraardappelen aangeboden bij veehouders voor € 3. Transport en handel zit dan nog tussen de telers- prijs van PotatoNL en de prijs die de veehouder betaalt. In België gingen meeleveraardappelen weg voor € 1,50


tot € 2,50 per 100 kilo. Dat signaleerde de noterings- commissie van PCA/Fiwap. Daarbij werd opgemerkt dat er maar weinig zaken tot stand zijn gekomen. Voor de derde achtereenvolgende week werden geen noteringen vastgesteld voor Bintje, Fontane en Challenger. Er is bijna geen vrije handel. Ook het Belgische Belgapom no- teerde 3 april niet voor fritesaardappelen wegens gebrek aan transacties.  Prognose: prijsdruk.


14 Bron: PotatoNL


SCHALENPEEN Prijs per 100 kilo


€14 - €21 +0,50


week 14 (30 maart t/m 3 april) prijzen


AARDAPPELEN (in € per 100 kg) EEX termijncontract april 2020 (2 april) Cashsettlement EPP-index (2 april) PotatoNL Frites-geschikt NBD (cat. 1) PotatoNL Frites-geschikt overig (cat. 2) PotatoNL export


PotatoNL aardappelen voor veevoer Belgapom Bintje


Belgapom Challenger Belgapom Fontane PCA/Fiwap Bintje


PCA/Fiwap Challenger PCA/Fiwap Fontane RNM Bintje


RNM Fontane Bintje.info consumptie


TAFELAARDAPPELEN (in € per 100 kg) Leeuwarden Kruimig veldgewas 40/+ Leeuwarden Vastkokend 40/65 mm Middenmeer Bildtstar Middenmeer Melody


POOTGOED (in € per 100 kg) Bintje.info pootgoed (A 28/35) Bintje.info pootgoed (A 35/45)


UIEN (in € per 100 kg) Emmeloord zaaiuien uit schuur, 30% grof Emmeloord zaaiuien uit schuur, 60% grof


UIEN 60% GROF Prijs per 100 kilo


€15 - €18 -0,50


van tot verschil


3,00 ▲ 0,10 3,10 ▼ 1,30


1,50 4,00


g.n. g.n. 5,00 1,00


6,50 ▼ 0,25 2,00 ● 0,00


g.n. g.n. g.n. g.n. g.n. g.n. g.n. g.n. g.n. g.n. g.n. g.n. g.n. g.n.


g.n. g.n.


18,00 20,00 ● 0,00 20,00 21,00 ▼ 0,50


22,00 24,00 ● 0,00 19,00 22,00 ● 0,00


30,00 35,00 ● 0,00 15,00 18,00 ● 0,00


14,00 17,00 ▼ 0,50 15,00 18,00 ▼ 0,50


Emmeloord rode uien uit schuur, 30-60% grof g.n. g.n. Emmeloord rode uien uit schuur, > 60% grof g.n. g.n. Goes zaaiuien uit de schuur, 30% grof Goes zaaiuien uit de schuur, 60% grof


PEEN (in € per 100 kg) Emmeloord B-peen


Emmeloord schalenpeen Middenmeer C-/D-peen


GRAAN/ZADEN (in € per ton) Emmeloord voertarwe af boerderij Emmeloord ‘t Oldambt Goes voer- en maaltarwe Groningen voertarwe Middenmeer voertarwe Rotterdam EU-voertarwe Groningen voergerst Middenmeer voergerst Goes voergerst


Rotterdam EU-voergerst Rotterdam EU-mais (GMO)


15,00 16,00 ▲ 0,50 16,00 18,00 ▲ 0,25


14,00 20,00 ● 0,00 14,00 21,00 ▲ 0,50


g.n. g.n.


188,00 190,00 ▲ 1,50 190,00


174,00 179,00 ▲ 4,00 191,00 ▲ 6,00 186,00 ▲ 4,00 206,00 ▼ 1,00 171,00 ▲ 6,00 166,00 ▲ 5,00 157,00 ▲ 2,00 172,50 ▼ 7,50 185,00 ▲ 2,00


BOERDERIJ 105 — no. 28 (7 april 2020) 121


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64  |  Page 65  |  Page 66  |  Page 67  |  Page 68  |  Page 69  |  Page 70  |  Page 71  |  Page 72  |  Page 73  |  Page 74  |  Page 75  |  Page 76  |  Page 77  |  Page 78  |  Page 79  |  Page 80  |  Page 81  |  Page 82  |  Page 83  |  Page 84  |  Page 85  |  Page 86  |  Page 87  |  Page 88  |  Page 89  |  Page 90  |  Page 91  |  Page 92  |  Page 93  |  Page 94  |  Page 95  |  Page 96  |  Page 97  |  Page 98  |  Page 99  |  Page 100  |  Page 101  |  Page 102  |  Page 103  |  Page 104  |  Page 105  |  Page 106  |  Page 107  |  Page 108  |  Page 109  |  Page 110  |  Page 111  |  Page 112  |  Page 113  |  Page 114  |  Page 115  |  Page 116  |  Page 117  |  Page 118  |  Page 119  |  Page 120  |  Page 121  |  Page 122  |  Page 123  |  Page 124