search.noResults

search.searching

dataCollection.invalidEmail
note.createNoteMessage

search.noResults

search.searching

orderForm.title

orderForm.productCode
orderForm.description
orderForm.quantity
orderForm.itemPrice
orderForm.price
orderForm.totalPrice
orderForm.deliveryDetails.billingAddress
orderForm.deliveryDetails.deliveryAddress
orderForm.noItems
ZO GING DAT TOEN


1966 E


Door Margreet Welink


lf bussen aan de weg in 1966, dat was niet niks. De bussen waren er in verschillende groottes, de 40-literbus kwam het meest voor. Ervan uitgaand dat dit 40-literbus- sen betrof, en dat ze allemaal vol zaten, stond hier 440 liter melk aan de weg, klaar om opgehaald te worden door de melkrijder. Die bracht ze naar de fabriek. Meest- al werden ze daar na het legen ook even schoongespoeld, maar grondig reinigen, dat gebeurde daar niet. Lichtjes gespoeld bracht de melkrijder de bussen terug naar de boerderijen waar het meestal de boerinnen en melkmeiden waren die ze grondig schoonmaakten. Dat was een secuur karwei. Vooral de naden van de ijzeren bussen waren berucht, hier konden roest- en melkresten tussen blijven zitten die uiteindelijk de hele inhoud zuur konden maken. En dus werd er geschrobd, geschuurd en gespoeld tot elk bus weer blonk als een spiegel. Het duurde maar even want de volgende melkronde wachtte alweer.


Twee keer per dag ging het heen en weer naar de fabriek, alleen op zondag niet. Dan werden de bus- sen één keer opgehaald. De melk van de tweede melkronde moest met water gekoeld worden tot de andere dag. Om al die extra maan- dagbussen mee te kunnen nemen, stapelde de melkrijder ze op elkaar door van planken, schotten of een oude deur, een extra verdieping te maken. Hij moest de zware bussen dus nóg hoger de kar op zwaaien. Hoe de melkrijder dat deed? Met een extra duwtje van zijn knie.


Melkbussen waren vóór 1970 veelal van ijzer. Leeg woog een 40-literbus al snel 13 kilo. Een volle bus kwam dus op ruim 50 kilo. Boeren sjouwden die naar de weg of ze hadden er handige wagentjes voor gemaakt.


BOERDERIJ 105 — no. 28 (7 april 2020) 45


BOERENLEVEN


Twee keer daags de bussen aan de weg


FOTO: MISSET


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64  |  Page 65  |  Page 66  |  Page 67  |  Page 68  |  Page 69  |  Page 70  |  Page 71  |  Page 72  |  Page 73  |  Page 74  |  Page 75  |  Page 76  |  Page 77  |  Page 78  |  Page 79  |  Page 80  |  Page 81  |  Page 82  |  Page 83  |  Page 84  |  Page 85  |  Page 86  |  Page 87  |  Page 88  |  Page 89  |  Page 90  |  Page 91  |  Page 92  |  Page 93  |  Page 94  |  Page 95  |  Page 96  |  Page 97  |  Page 98  |  Page 99  |  Page 100  |  Page 101  |  Page 102  |  Page 103  |  Page 104  |  Page 105  |  Page 106  |  Page 107  |  Page 108  |  Page 109  |  Page 110  |  Page 111  |  Page 112  |  Page 113  |  Page 114  |  Page 115  |  Page 116  |  Page 117  |  Page 118  |  Page 119  |  Page 120  |  Page 121  |  Page 122  |  Page 123  |  Page 124