search.noResults

search.searching

dataCollection.invalidEmail
note.createNoteMessage

search.noResults

search.searching

orderForm.title

orderForm.productCode
orderForm.description
orderForm.quantity
orderForm.itemPrice
orderForm.price
orderForm.totalPrice
orderForm.deliveryDetails.billingAddress
orderForm.deliveryDetails.deliveryAddress
orderForm.noItems
Prijzen enkele euro’s gedaald


Indicatieve ophaalprijzen van vlees-


varkensmest en rundveedrijfmest per regio. Vergeleken met begin februari zijn prijzen over de hele linie met en-


Varkensmest Rundveemest


€ 17-21 € 12-15


€ 21-24 € 13-15


lager dan gedurende de piek van het op- slagseizoen. In de duurste gebieden in het Zuidoosten wordt nog altijd tot zo’n € 24 per ton betaald voor varkensmest. Rund- veemest wordt voor € 3 tot € 4 minder per ton opgehaald. Daardoor zijn veehouders voor rundveemest in de duurste gebieden tot € 15 per ton kwijt. Dit zijn indicatieprij- zen en zoals altijd bestaan er verschillen tussen ophaaltarieven in een regio; deze zijn sterk afhankelijk van onder andere kwaliteit en gehalten van de mest, maar ook onderhandeling en mate van concur- rentie kunnen bepalend zijn voor de prijs die een veehouder betaalt.


Prijzen voor rundveemest zijn sneller gedaald dan die van varkensmest. Vlees- varkensmest is vanwege de hoge fosfaat- gehalten steeds moeilijker te plaatsen en gaat met name in het Zuiden volop naar de verwerking. Daarvoor gelden door het jaar heen meer stabiele prijzen wat ook wat doorwerkt op de prijzen op de vrije markt. Deze zijn daardoor steeds minder afhanke- lijk van het uitrijseizoen.


Kelders leeg krijgen


De komende weken kan de markt wat ver- der ontspannen met licht dalende prijzen. De situatie de rest van het jaar hangt onder andere af van de mate waarin het lukt om kelders en opslagen voldoende leeg te krijgen. Een aantal geraadpleegde distribu- teurs gaat ervan uit dat de tijd daarvoor te kort zal zijn.


Het uitrijseizoen voor mest is eindelijk losge- barsten. Vanwege de lange periode van nat- tigheid wordt het een uitdaging om alle mest tijdig een plaats te geven. Mest uit opslag in de akkerbouwgebieden en van veehouderij- en dichtbij krijgt daarom voorrang.


115


€ 18-22 € 12-14


kele euro’s per ton gedaald. De prijzen voor rundveemest sterker dan voor varkensmest. Genoemde bedragen zijn bij benadering, per kuub inclusief wegen, bemonsteren, transport en opslag van mest, exclusief kosten voor


VVO’s.


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64  |  Page 65  |  Page 66  |  Page 67  |  Page 68  |  Page 69  |  Page 70  |  Page 71  |  Page 72  |  Page 73  |  Page 74  |  Page 75  |  Page 76  |  Page 77  |  Page 78  |  Page 79  |  Page 80  |  Page 81  |  Page 82  |  Page 83  |  Page 84  |  Page 85  |  Page 86  |  Page 87  |  Page 88  |  Page 89  |  Page 90  |  Page 91  |  Page 92  |  Page 93  |  Page 94  |  Page 95  |  Page 96  |  Page 97  |  Page 98  |  Page 99  |  Page 100  |  Page 101  |  Page 102  |  Page 103  |  Page 104  |  Page 105  |  Page 106  |  Page 107  |  Page 108  |  Page 109  |  Page 110  |  Page 111  |  Page 112  |  Page 113  |  Page 114  |  Page 115  |  Page 116  |  Page 117  |  Page 118  |  Page 119  |  Page 120  |  Page 121  |  Page 122  |  Page 123  |  Page 124