This page contains a Flash digital edition of a book.
Column Maxime Verhagen


Ik trek aan die bel


Stille bouwtrots is mooi, maar soms moet er even aan de bel getrokken worden. Wat is er nog over van de ‘Betonnen MIRT’? Tot vier jaar geleden gold dat wanneer een project eenmaal was opgenomen in de planning er niets meer in de weg zou staan tussen plan en uitvoering. Ook aan het beschikbare geld kon niet meer worden getornd.


Helaas is de afgelopen jaren gebleken dat de draagkracht van dat beton niet bestand is tegen de aanhoudende druk van de crisis. En heel letterlijk gaat dat op voor de diverse betonnen kunstwerken in Nederland. Hoog tijd dus dat we de staat van de Nederlandse infrastructuur niet alleen in plannen gaan beschrijven, maar dat we die echt


toekomstbestendig gaan maken. Op alle niveaus, van Rijkswaterstaat tot gemeenten.


Ik snap heel goed dat we allemaal de broekriem aan moeten halen. Maar om stelselmatig geld bij infra weg te halen, is niet handig. Zo blijf je achter de feiten aanlopen. Het is de verkeerde weg. Laten we een nieuwe weg inslaan nu Nederland langzaam bezig is om uit de crisis te komen. Want ik wil juist oproepen om bestaande knelpunten in de infrastructuur snel aan te pakken en om meer slimme wegen, zoals de N329, aan te leggen zodat onze wegen zelf zorgen voor energie en verlichting.


Ik zie zoveel slimme ideeën en oplossingen die liggen te wachten om toegepast te worden en die we daarna kunnen exporteren. Ik zou graag zien dat we daarvoor gezamenlijk ruimte, ook financiële, gaan creëren. Daarom trek ik aan de bel, in Den Haag, bij Rijkswaterstaat, op de Provinciehuizen, bij de waterschappen en bij de gemeenten.


Nu er druk wordt onderhandeld over de begroting van het komende jaar lijkt het mij zinvol dat er niet alleen geschaafd wordt, maar juist ook gekeken naar die sectoren die onze economie jarenlang heeft voortgeduwd: de bouw en infra.


Drs. M.J.M. (Maxime) Verhagen Voorzitter Bouwend Nederland


Nr.7/8 - 2013 OTAR TAR


O Nr.7/8 - 2013


9


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64  |  Page 65  |  Page 66  |  Page 67  |  Page 68  |  Page 69  |  Page 70  |  Page 71  |  Page 72