This page contains a Flash digital edition of a book.
Het belang van kennisdeling


A.Hak Industrial Services (HIS), een nichespeler die een keur van diensten biedt aan de in- dustriële sector, verzorgt in haar vestiging in Tricht diverse cursussen en trainingen. Onder andere voor collega’s van zusterbedrijven als A.Hak Industrie, maar ook voor medewerkers van de NAM en van Shell. Samen namen ze deel aan een cursus ‘pigging’. Niet alleen inte- ressant en leerzaam, ook goed voor de teambuilding. HIS en A.Hak Industrie zijn namelijk samen verantwoordelijk voor inspectie en onderhoud aan NAM-leidingen.


P


igging is een belangrijk onderdeel van de levensloop van pijpleidingen. Je stuurt een ‘pig’ van de ene naar de andere kant van de pijpleiding en laat hem onder- weg de wanden schoonmaken of informatie verzamelen. Dat klinkt simpel, maar er is een groot aantal verschillende manie- ren om de pig door de leiding te bewegen. Daarbij is de ene pig de andere niet: het kan een fl exibel stuk foam zijn, maar ook een technologisch hoogstandje dat de dikte van de lei- dingwand inspecteert met geluidsgolven en die informatie real time doorstuurt naar een pc.


‘Hard to pig’ Als specialist in reiniging en inspectie van leidingen is HIS bekend met die verschillende manieren van pigging. Vooral met het echt specialistische werk – het piggen en inspecteren van leidingen die als hard to pig of unpiggable te boek staan – onderscheidt het bedrijf zich. HIS en A.Hak Industrie wer- ken samen voor de NAM voor een meerjarig contract voor in- en uitwendige inspectie van de bovengrondse leidingen. Het contract behelst daarnaast ook civiele en leidingtechnische werkzaamheden. Samen vormen de twee bedrijven uit de A.Hakpark-groep één loket voor de NAM. “Door aan onze bei- de contractpartners deze cursus te geven, kunnen we nog be- ter als één team opereren”, stelt Niek Bruijnesteijn, manager pipeline inspection bij HIS. De cursus pigging biedt een mix van theorie en praktijk. Voor het praktijkgedeelte kan HIS be- schikken over haar eigen faciliteiten. Op het terrein staan drie


testloops, leidingsystemen van 4, 6 en 12 inch, waarin inspec- tietools worden getest die het bedrijf zelf ontwikkelt en modi- fi ceert. Ook kunnen hier specifi eke non-piggable scenario’s getest worden die klanten zelf kunnen aandragen. De testsys- temen doen tevens dienst als oefenomgeving voor cursisten.


gsyst n 12 in Teambuilding en kennisdeling


Adriaan Post, business unit manager van A.Hak Industrie Noord-Oost heeft deelgenomen aan de cursus. Hij onder- streept het belang van de gezamenlijke training met NAM- medewerkers. “Wij hebben in het contract met de NAM afge- sproken dat we ze als partner een solide basis bieden, waarbij essentiële kennis over meerdere mensen is verdeeld en we al- tijd over voldoende gekwalifi ceerd personeel kunnen beschik- ken. Vanuit mijn vakgebied zou je kunnen zeggen dat onze werkzaamheden voor en na die van HIS komen. Wanneer je meer kennis hebt van elkaars werk, dan kun je dat werk van beide kanten beter op elkaar laten aansluiten.”


Nr.7/8 - 2013 OTAR TAR


O Nr.7/8 - 2013


67


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64  |  Page 65  |  Page 66  |  Page 67  |  Page 68  |  Page 69  |  Page 70  |  Page 71  |  Page 72