This page contains a Flash digital edition of a book.
uit van de wereldwijde International Association for Bridges and Structural Engineering (IABSE), waar Rijkswaterstaat ook lid van is. Binnen de IABSE is een permanente werkcommis- sie ‘VVK-toepassingen’ ingericht. Het doel daarvan is een goed wereldwijd overzicht te krijgen van VVK op het gebied van aanbevelingen en richtlijnen, toepassingen en onder- zoeksaspecten en hiaten. Van die kennis kan gebruik worden gemaakt en worden voorkomen dat het wiel steeds weer op- nieuw wordt uitgevonden. Het zijn vooral de Verenigde Staten en Korea die sinds 1990 al veel ervaring opdoen met compo- sieten bruggen.


Faam richt zich op


het professionaliseren van assetmanagement


Faam is uw partner om assetmanagement op een prag- matische wijze concreet vorm te geven in uw organisa- tie. Hierbij ondersteunen we in het gehele spectrum van ontwerp en ontwikkeling, via bouw naar de gebruiks- fase. We voelen ons thuis in de infra- en energiewereld en hebben ervaring opgebouwd in o.a. bruggen, sluizen, tunnels en energielevering.


Wij spannen ons in om onze opdrachtgevers te voorzien van oplossingen die helpen om assetmanagement naar een hoger niveau te tillen. Dat kan variëren van het uit- voeren van een ad-hoc RAMS- of storingsanalyse tot het gestructureerd vormgeven van werkprocessen, IT-syste- men, ITIL-processen en het trainen van de mensen die ermee moeten werken. Hierbij schikken we ons naar de behoefte van de klant.


Faam onderscheidt zich met de volgende USP’s: • Helicopterview in combinatie met detailkennis van tunnels, sluizen, bruggen en energiesystemen.


• We hebben de juiste competenties om technische ken- nis om te zetten naar werkbare oplossingen voor de klant.


• Hoogopgeleide medewerkers met een hoog conceptu- eel denkniveau.


• Klein en persoonlijk: what you see is what you get. • Gedreven en flexibel.


• We durven risico’s te nemen: we laten zien dat we schijnbaar onhaalbare deadlines toch kunnen realiseren.


• Plezier hebben is ons werk is een belangrijke driver bij het werk waar we in stappen.


www.faam-bv.nl


| infofaam-bv.nl


Mosselstraat 2- 4611 SV Bergen op Zoom 0164 -252537


Nr.7/8 - 2013 OTAR TAR


O Nr.7/8 - 2013 17


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64  |  Page 65  |  Page 66  |  Page 67  |  Page 68  |  Page 69  |  Page 70  |  Page 71  |  Page 72