This page contains a Flash digital edition of a book.
15 april 2013


7 juli 2013


Stap 1:


Inventarisatie bestaande organisatie


• Bepalen verander behoefte en Ð bereidheid


• Bepalen huidige werkprocessen, profielen en competenties


Stap 2:


Quickscan omgeving


• Quickscan eigen organisatie


• Quickscan Opdrachtnemers


• Quickscan Opdrachtgevers


Stap 3:


Business case Wegen informatie


• Businesscase opzetten Wegeninformatie


Stap 4: Profielschets


•Werkproces bepalen


• Competenties bepalen


• taken en bevoegdheden bepalen


• Organisatie structuur bepalen


Stap 5: Veranderplan


• Stappenplan implementatie naar 1 januari 2014


Meer informatie: www.arcadis.nl paul.bekkers@arcadis.nl Aanpak


Het transitieonderzoek heeft als doel een gedragen en uit- voerbaar veranderplan en proces te leveren. De resultaten van het transitieonderzoek dienen als basis voor dit veranderplan. Er is voor gekozen om het transitieonderzoek in vijf stappen uit te voeren, zoals in bovenstaand processchema is weerge- geven.


Resultaat Het resultaat van eerder genoemde aanpak is dat Arcadis de afdeling Wegen een aantal heldere en bruikbare adviezen heeft gegeven. Uit het transitieonderzoek bleek voornamelijk dat niet alleen het onderzochte team in een fase van transitie is, maar de gehele afdeling Wegen. Er kwam duidelijk naar vo- ren gekomen dat de afdeling Wegen voor een viertal transitie- trajecten staat, namelijk:


1. Van traditioneel beheer en onderhoud naar assetmanage- ment.


2. Van data inwinning en verwerking naar informatiemanage- ment.


3. BGT op orde. 4. In controle komen door professionalisering van werkpro- cessen en kwaliteitsborging.


Eric Diepstraten, concernmanager van de afdeling Wegen van de Provincie Utrecht is enthousiast over het gevolgde traject. “Arcadis heeft een frisse blik geworpen op de processen bin- nen de afdeling Wegen. Daarmee kwam vernieuwing en een helder advies naar voren waar wij als provincie goed verder


Reis van de kof- fer: levenscyclus van ieder asset.


mee kunnen om onze organisatie in te richten op de regierol als middenbestuur. Een overheid die professioneel haar werk voorbereidt en de markt inzet op een goede, duurzame en in- novatieve realisatie.”


Eric Diepstraten, Provincie Utrecht


Tunnel A2 Utrecht-Leidsche Rijn


Nr.7/8 - 2013 OTAR TAR


O Nr.7/8 - 2013


43


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64  |  Page 65  |  Page 66  |  Page 67  |  Page 68  |  Page 69  |  Page 70  |  Page 71  |  Page 72