This page contains a Flash digital edition of a book.
gaan plegen, was er veel hinder voor de weggebruikers. Sindsdien is er een echte omslag geweest. Daar is veel van de pu- blieksgerichte communicatie en het om- gaan met omwonenden uit voortgeko- men. De laatste twee jaar is ook het besef gekomen dat we ook veel met onze part- ners moeten doen. Samen ben je sterker en effi ciënter. We worden toch geacht om verstandig met de middelen van de belas- tingbetaler om te gaan.”


Verschillen Ook al zijn er veel overeenkomsten tus- sen ProRail en Rijkswaterstaat, er zijn en blijven natuurlijk belangrijke verschil- len tussen de organisaties. Zo is de sa- menhang in het netwerk bij ProRail veel groter dan bij Rijkswaterstaat. Balkenen- de: “De treinvrije periode bij ProRail is een heel strak georganiseerd proces en dat moet je afstemmen en overleggen met de vervoerders en met het eigen onder- houdsbedrijf. Voor 2014 liggen de week- enden exact vast waarin de buitendienst- stellingen gepland mogen worden. Dat maakt het spoorwerk wel dwingend. Het beperkt onze fl exibiliteit. Je kunt minder makkelijk geïsoleerd aan het werk. Als wij hier in Amsterdam op de Zuidas aan het werk gaan dan vergt dat afstemming met buitendienststellingen tot ver in het land. Dat is op de weg ook wel zo, maar de afhankelijkheid is minder sterk. Bij het


SAA


Rijkswaterstaat verbreedt de komende jaren de (drukke) snelwegen tussen Schiphol, Amsterdam en Almere. Tegelijkertijd verbetert Rijkswaterstaat de leefbaarheid langs de snelwegen met onder meer nieuwe en hogere geluidschermen. De werkzaamheden zijn in volle gang op de A10-Oost en de A1 Diemen, ook de voorbereidende werkzaamheden op de A1/A6 Diemen – Almere Havendreef zijn gestart. SAA is één van de grootste wegenprogramma’s van de komende tien jaar. Het bestaat uit vijf projecten. 1. A10-Oost / A1 Diemen, looptijd: 2012-2014


2. A1/A6 Diemen – Almere Havendreef, looptijd: 2014-2020 3. A9 Holendrecht - Diemen (Gaasperdammerweg), looptijd: 2015-2020


4. A6 Almere Havendreef - Almere Buiten-Oost, looptijd: 2017- 2020/2022


5. A9 Badhoevedorp – Holendrecht, looptijd: 2019-2024/2026


spoor is het netwerk meer een geheel. Als je daar een stuk uittrekt heb je heel veel aanpassingen nodig om dat weer pas- send te krijgen.” Slager noemt als belang- rijk verschil dat Rijkswaterstaat veel meer in overleg moet met andere wegbeheer- ders. “We kennen maar één spoor en dat heeft maar één beheerder, maar je hebt hoofdwegen en wegen van andere be- heerders. Wij moeten dus veel meer af- stemmen met andere partijen. We doen bijvoorbeeld veel rondom Amsterdam – De Piet Heintunnel moet worden gereno- veerd – als dat niet allemaal met elkaar is afgestemd, dan loopt het gewoon vast.”


Beide heren vinden het samenwerking heel vruchtbaar. Balkenende: “Als je echt samenwerkt, ontdek je de waarde van wat jezelf doet en wat een andere partij doet. Je kunt wellicht iets van de ander gebruiken dat uiteindelijk je rendement verbetert. Er zijn natuurlijk legio vlakken waar ons werk elkaar raakt en beïnvloedt. Als het in het werk van de een even ver- keerd gaat wordt dat ogenblikkelijk in het werk van de ander gevoeld. In een over- volle omgeving heeft dat direct grote en merkbare gevolgen. “


Was het een optie geweest om niet samen te werken? Slager: “Ja, het zijn natuurlijk toch allemaal aparte projecten, los van de onderlinge raakvlakken. De samenwerking


OV SAAL


De spoorverbinding tussen Schiphol, Amsterdam, Almere en Lelystad wordt verder verbeterd. Daardoor wordt het mogelijk om vanaf 2023 elke 10 minuten een Intercity en een Sprinter te laten rijden. Hierdoor rijden er vanaf 2023 per uur 16 treinen per richting. Het spoor tussen Schiphol en Lelystad krijgt die uitbreiding in 2 grote stappen: de korte termijn (2010 - 2016) en de middellange termijn (na 2020).


Korte termijn: 2010-2016 Tussen Schiphol/Riekerpolder en station Duivendrecht komen twee extra sporen en worden over het hele traject tussen Schiphol en Lelystad geluidsmaatregelen getroffen. Bij station Almere Centrum vinden enkele aanpassingen aan de infra plaats. Er is een budget van zo’n € 900 miljoen.


Middellange termijn: na 2020 Voor plannen na 2016 op het Schiphol-Amsterdam-Almere- Lelystadtraject is ongeveer € 500 miljoen beschikbaar. Dat wordt besteed aan:


- spooruitbreiding van 6 naar 8 sporen bij station Weesp inclusief een goede inpassing in de omgeving en - realisatie van het beveiligingssysteem ERTMS op de SAAL-corridor en de Gooilijn (Amsterdam- Hilversum)


tussen de projecten die we via de over- eenkomst hebben geregeld is wel heel be- langrijk om van elkaar te leren en om de communicatie en verkeershinder te re- gelen. Je komt op ideeën waar je anders nooit op was gekomen.” Balkenende: “Het kan natuurlijk altijd los van elkaar, maar ik denk dat de reiziger, de automobilist en de directe omgeving beter af zijn als wij sa- men werken. En de belastingbetaler ook. Dat is de essentie van die overeenkomt. En samenwerken is gewoon leuker.”


Nr.7/8 - 2013 OTAR TAR


O Nr.7/8 - 2013 7


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64  |  Page 65  |  Page 66  |  Page 67  |  Page 68  |  Page 69  |  Page 70  |  Page 71  |  Page 72