This page contains a Flash digital edition of a book.
Holle brug in Joure


In augustus is door Bijl BV een sierlijke holle brug opgeleverd in Joure voor de gemeente Frie- se Meren. De brug is 8,2 meter lang en 1,8 meter breed en weegt 1500 kg, compleet in com- posiet, zelfs het hekwerk is uitgevoerd met composiet profi elen. Doordat het materiaal niet roest, kan het water gewoon langs de liggers naar de sloot toe vloeien als het regent.


-is een continuproces en dat staat garant voor een constan- te kwaliteit. Dat produceert normaal, net zoals bij extrusie in aluminium, alleen lineaire profi elen met een constante door- snede. De kunststof bruggen die tot nu toe met pultrusie zijn gemaakt zijn altijd opgebouwd uit verschillende profi elen met constante doorsnede. Een groot voordeel van pultrusie is dat er geen gebruik wordt gemaakt van dure mallen. Bijl Profi elen werkt met standaard profi elen. Daardoor zijn ze prijstechnisch zeker concurrerend met stalen en betonnen bruggen. En an- der voordeel ten opzichte van vacuüminjectie productie is dat er geen PUR schuim wordt toegepast bij pultrusie. Pultrusie- profi elen zijn opgebouwd uit glasvezel (70 % gewicht), hars (15 % gewicht), toegevoegde middelen zoals kleur en brand- vertragers (15 % gewicht).


A


Totale vrijheid Voor het brugdek worden composiet brugdekplanken ge- bruikt. De leuning kan ook volledig worden opgebouwd met composiet profi elen. BIJL Profi elen heeft een methode ont- wikkeld waarbij er een samengesteld profi el gebruikt is voor de dragende ligger. Het profi el bestaat uit drie delen: een bo- ven- en onderfl ens en een aparte lijfplaat. Dit zijn allen pultru- sie delen dus machinaal geproduceerd met hoog glasgehalte.


20 Nr.7/8 - 2013 OTAR


l de componenten waaruit de Bijl-brug wordt opge- bouwd, zijn door middel van het pultrusieproces ge- produceerd. Pultrusie- (of vrij vertaald profi eltrekken)


De lijfplaat kan in verschillende contouren gesneden worden. Door middel van lijm worden alle delen samengesteld. Door het schaalbare ontwerp is er een totale vrijheid in breedte en lengte. Door hun unieke productiemethode zijn ze in staat om fl exibel te bouwen en dus niet enkel rechte bruggen maar ook toogbruggen. Bijl construeert daarmee bruggen in vele vor- men en maten die voldoen aan alle eisen qua doorvaarhoog- te, hellingshoek et cetera.


Op dit moment werkt Bijl aan een getoogde brug voor ge- meente Lelystad. De brug is 16 meter lang 3,5 meter breed en weegt nauwelijks 5750 kg, dat is het grote voordeel van pultrusieprofi elen. Het is sterk en relatief licht. Daarnaast zijn de bruggen veilig want ze zijn twee maal zo sterk als voor de belasting nodig is, dit komt omdat de stijfheid maatgevend is.


Meer informatie: www.bijlprofi elen.nl


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64  |  Page 65  |  Page 66  |  Page 67  |  Page 68  |  Page 69  |  Page 70  |  Page 71  |  Page 72