This page contains a Flash digital edition of a book.
Nieuwe


gastransportleiding Noord-Zuid


Ondergronds huzarenstukje van 90 kilometer lang


Aardgas is een ‘hot’ onderwerp, zeker op Europees niveau gezien. Aan de ene kant stijgt de vraag ernaar en aan de andere kant daalt in Noordwest-Europa de productie. Het gas moet dus van ver komen, uit Noorwegen en Rusland bijvoorbeeld. Dat vraagt om extra transport- capaciteit, ook in Nederland. NV Nederlandse Gasunie legt daarom een extra gastransport- leiding aan tussen Beverwijk in Noord-Holland en Wijngaarden in Zuid-Holland. Het is een ondergronds huzarenstukje van 90 kilometer lang.


Tekst: Sandra Krens


D


e aanleg van de gasleiding is nodig omdat de ‘ro- tonde’ die Nederland in het Noord-Europese gaslei- dingnetwerk vormt nog niet aan alle kanten evenveel


capaciteit had. Aan de noord- oost- en zuidzijde heeft Gas- unie de laatste jaren extra leidingen aangelegd: er liggen daar drie tot vijf banen. De westzijde, die door Noord- en Zuid-Hol- land loopt, omvatte slechts maximaal twee banen. Het wes- ten vormde daarmee nog een bottleneck. De nieuwe gas- transportleiding, met een doorsnede van 1,22 meter, moet dat oplossen.


58 Nr.7/8 - 2013OTAR


Voeten in de aarde


Gerben van Dijk van de afdeling Communicatie van de Ne- derlandse Gasunie vertelt over de nieuwe gasleiding: “Sinds 2007 heeft Gasunie ongeveer vijfhonderd kilometer transport- leiding aangelegd. Er ligt nu al 12.500 kilometer en er komt nog 90 kilometer bij.” Op de opmerking dat dit een aardige tour de force is, relativeert hij: “Och, het is gewoon ons werk. Natuurlijk, het is best een prestatie wat we doen, maar toch: feitelijk is het business as usual.” Toch heeft die ‘business as usual’ heel wat voeten in de aarde. De 90 kilometer lan-


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64  |  Page 65  |  Page 66  |  Page 67  |  Page 68  |  Page 69  |  Page 70  |  Page 71  |  Page 72