This page contains a Flash digital edition of a book.
[Type text]


Kenniscentrum WMC is een onderzoeksinstelling voor materialen en constructies. Naast fundamenteel onderzoek voor de Europese Commissie en de Nederlandse overheid, voert WMC toegepast onderzoek uit voor de (inter)nationale industrie. WMC neemt deel aan (inter)nationale commissies en organisaties, zoals IEC, NEC, EERA en CUR Bouw en Infra.


WMC heeft voor het testen van grote constructies en componenten:


 1.2 meter dikke verankeringsvloer van 66x28meter  geconcentreerde belastingen van 500 ton  totale belasting 50.000 ton  2200 verankeringspunten  tientallen hydraulische vijzels voor het inleiden van krachten  data acquisitiesystemen zonder beperking van het aantal kanalen.


Voor het uitvoeren van materiaalproeven en/of verbindingen:  


20 testbanken van 1 kN tot 3,5MN voor statische en vermoeiingstesten


testen conform ASTM, ISO, IEC, DIN en EN standaards


 


klimaatkamers voor temperaturen van -120oC tot +300oC met relatieve vochtigheid van 5-99%


proefstukken kunnen door ons worden vervaardigd.


WMC kenmerkt zich door grote flexibiliteit. Proefopstellingen worden in eigen beheer ontworpen en gebouwd. Met de door WMC ontwikkelde besturings- en data acquisitie software kan elke gewenste (complexe) testopstelling snel gerealiseerd worden. Testprogramma’s worden efficiënt volgens planning uitgevoerd. Bij toegepaste en fundamentele onderzoeksprojecten worden ook afstudeerders en/of ingezet (zie ook advertentie in dit blad).


promovendi www.wmc.eu


Nr.7/8 - 2013 OTAR TAR


O Nr.7/8 - 2013


21


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64  |  Page 65  |  Page 66  |  Page 67  |  Page 68  |  Page 69  |  Page 70  |  Page 71  |  Page 72