This page contains a Flash digital edition of a book.
Plaats en waarde van NEN 2767


in de bouwprocesketen


Opdrachtgevers houden zich steeds minder bezig met de beschrijving van techniek en steeds vaker met de vraag of de gevraagde prestatie wordt geleverd. Een goed validatie- en verifi catiesysteem is hierbij onmisbaar. Op diverse vlakken worden hiervoor hulpmid- delen ontwikkeld. Zo neemt systeemgerichte contractbeheersing (SCB) een steeds grote- re toevlucht om integrale prestatiecontracten te kunnen monitoren. Een ander belangrijk hulpmiddel is normalisatie. Dat is bij uitstek geschikt om veranderingsprocessen binnen de bouwprocesketen te ondersteunen. Dit artikel gaat over de rol van normalisatie en de norm NEN 2767 ‘Conditiemeting’ in het bijzonder.


Tekst: Drs. R.J.A. Pillen, Dienst Vastgoed Defensie


Nr.7/8 - 2013OTAR O Nr.7/8 - 2013 TAR 35


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64  |  Page 65  |  Page 66  |  Page 67  |  Page 68  |  Page 69  |  Page 70  |  Page 71  |  Page 72