This page contains a Flash digital edition of a book.
onderhoudsarme oplossingen’


‘VVK biedt


Intermediair tussen strategie en operatie


D.O.N. Bureau richt zich op Assetmanagement en Multidisciplinaire Renovatie- en Nieuwbouwprojecten binnen de infrastructurele sector. Onze kernwaarden zijn:


• Kennis, ervaring • Betrokkenheid, inlevingsvermogen


• Innovatie


Tunnel onder de N350; Ontwerp: Joris Smits (senior architect) en Sven Spierings (project architect)


Royal HaskoningDHV ontwikkelt sinds 2008 kunstwerken in VVK. De mogelijkheden daarvan worden volgens dit bedrijf steeds groter. Kunstwerken met vezelversterkte kunststofonderdelen (VVK) zijn erg sterk, licht en onderhoudsarm. Ook is kunststof be- stand tegen water en zout. En kunststof kan snel en eenvoudig worden geïnstalleerd.


Liesbeth Tromp is expert op gebied van VVK- toepassin- gen bij Royal HaskoningDHV: “Onze integrale ontwerpen en engineeringsoplossingen komt u overal tegen: in (beweegba- re) fi ets- verkeersbruggen, sluisdeuren, randafwerkingen, et cetera. Zelfdragend of in combinatie met conventionele ma- terialen. Een mooi voorbeeld is het prijsvraagwinnende ont- werp van onze architect Joris Smits voor de fi etsbrug over de Oude Rijn tussen Oegstgeest en Valkenburg. Het lichte ge- wicht van VVK maakt een zeer slanke enkele hameistijl mo- gelijk. Dankzij VVK kunnen vorm en functie optimaal op elkaar worden afgestemd. Kunststof randelementen van viaducten zijn niet alleen mooi, ze belasten ook de hoofdconstructie minder en bieden goed toegankelijke, afgeschermde ruimten voor kabels. We adviseren bij het in de markt zetten van een project en ook zijn we partner voor ontwerp en bouw. Tevens werken we voor Rijkswaterstaat aan de herziening van de VVK-richtlijn CUR96. Doel is een betere aansluiting op de Eurocode. Daarnaast geven we met de TUDelft de PAO-cursus ‘Kunststofcomposieten in civiele draagconstructies en bouw’. Zo bouwen we samen aan een efficiënte en verantwoorde toepassing van VVK.”


Meer informatie: www.royalhaskoningdhv.com 18 Nr.7/8 - 2013 OTAR


32 Nr.8 - 2012 OTAR OTAR


D.O.N. Bureau is sterk in het vertalen van strategische doelstellingen naar praktisch toepasbare oplossingen. Wij werken niet voor maar met onze klanten. Dit doen we op basis van vertrouwen door zakelijk openheid en transparantie richting onze opdrachtgevers. D.O.N. Bureau treedt daarbij op als ”intermediair tussen Strategie en Operatie” op het grensvlak tussen ontwerp en uitvoering.


Evolueren van Onderhoud naar instandhoudingmanagement (Assetmanagement)?


Daartoe zijn bij de Opdrachtgever en Opdrachtnemer goed ingerichte processen en methodieken noodzakelijk waaronder: • Risico gestuurd onderhoud (RCM, FMECA, RAMS etc.) • Asset Management (PAS55, LCC etc.) • Conditiemeting volgens de NEN 2767 • Systeemgerichte contractbeheersing (SCB) • Systems Engineering (SE)


D.O.N. Bureau vertaalt deze methodieken naar een voor uw organisatie toepasbaar en pragmatisch concept. Daarnaast kan D.O.N. Bureau u ondermeer ondersteunen bij contractvorming, aanbesteding, functioneel specifi ceren, tunnelveiligheid, opstellen business cases, conceptual design en projectbegeleiding/ projectmanagement.


Voor meer informatie over onze diensten en reeds uitgevoerde projecten verwijzen wij u naar onze website www.donbureau.nl Ook kunt u direct contact opnemen met één van onze medewerkers.


Sint-Catharinaplein 17, 4611 TS Bergen op Zoom T +31 (0) 164 25 25 37 | www.donbureau.nl | info@donbureau.nl


D.O.N. Bureau heeft projecten uitgevoerd voor onder andere Rijkswaterstaat, NEN, Prorail, Schiphol Group, Provincie Gelderland, Defensie, Provincie Zuid-Holland, Gemeente Werken Rotterdam KEMA/TenneT, Gemeente Arnhem, Dienst Infrastructuur Verkeer en Vervoer (DIVV) Amsterdam, Stadsbeheer Dordrecht.


• Pragmatisme • Enthousiasme • Slagkracht, fl exibiliteit


FA A


Ser you


In deze heden heen v niet m conjuc


Wellich voor d nog be omstan haalba


FAAM nende econom lifecyc


Onze s onders kan uit ment ( houdin asset m life cyc implem onderh


Een va van ple leren, e transp


Mos ww


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64  |  Page 65  |  Page 66  |  Page 67  |  Page 68  |  Page 69  |  Page 70  |  Page 71  |  Page 72