This page contains a Flash digital edition of a book.
Verschillende stappen


Reef vertelt dat er op tactisch niveau verschillende stappen te onderscheiden zijn, zoals het uitvoeren van een faalkans- analyse op basis van een nulmeting en het vaststellen van het onderhoudsregime, een meerjarenplanning en een jaarplan- ning. “Door op strategisch niveau de prestaties en ervaringen uit het operationeel en tactisch niveau te analyseren, ontstaat een continue verbetering voor het beheer van de asset. Op tactisch niveau maken we afspraken over de wijze waarop de prestatie van de asset wordt aangetoond. Bijvoorbeeld: wan- neer voldoet asfalt? Of hoeveel lampen van de openbare ver- lichting moeten er altijd branden? Dit wordt aangetoond met inspecties en monitoring. Op operationeel niveau is bepaald hoe er invulling geven wordt aan de activiteiten om te kunnen voldoen aan het overeengekomen Service Level. Registratie van werkzaamheden en gegevens over de asset worden vast- gelegd in het Asset Management Systeem. De hieruit volgen- de rapportages zijn de basis voor de keuzes die gemaakt wor- den op strategisch niveau.”


Kernwaarden


Reef stelt dat ervaringen die vanuit de projecten zijn opge- daan, zijn samen te vatten in een aantal kernwaarden: “Sa- menwerking, transparantie en vertrouwen. Deze zijn zo- wel voor de opdrachtgever als voor Strukton van essentieel belang om projecten tot een succes te maken. Samen de kernwaarden omarmen leidt tot een succesvol contract en kan langdurige discussies voorkomen. De kunst van Asset


Management is om bij dit type contract in een zo kort moge- lijke tijd de uitgangspunten, verwachtingen en afspraken tus- sen Strukton en de klant duidelijk te hebben. Hierdoor wordt de samenwerking beter en het project is erbij gebaat.”


Kennis vergaren en onderzoek doen is volgens Reef een be- langrijke schakel om succesvol Asset Management te realise- ren. “Het gaat om weten hoe slijtage ontstaat, wanneer een constructie of een materiaal niet meer sterk genoeg is, met welke meetsystemen en sensoren deze parameters meetbaar zijn. Om deze vragen te beantwoorden zoekt Strukton samen met partners naar oplossingen.”


Assetmanagementproces


Figuur 2


TOK-Band Drain SK bitumineuze asfaltafdichtingen met traliegedeelte voor aansluitingen in ZOAB


► Optimaal waterdoorlatend ► Dicht naad af ► Voorkomt spookmarkering ► Géén gladde stukken op de rijbaan ► Géén onthechting van steenslag


Alle TOK-producten zijn op basis van gemodificeerde bitumen met toegevoegde polymeren.


www.imbemadenso.nl • T. 023 - 517 24 24


Nr.7/8 - 2013 OTAR TAR


O Nr.7/8 - 2013 31


T


O K


- B


A N


D D


RA


IN


SK


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64  |  Page 65  |  Page 66  |  Page 67  |  Page 68  |  Page 69  |  Page 70  |  Page 71  |  Page 72