This page contains a Flash digital edition of a book.
A.Hak is een bedrijvenfamilie die totaaloplossingen biedt voor transport en distributie van olie, gas, water en elektriciteit, data en telecomverkeer, verlichting en duurzame energie.


A.HAK INDUSTRIE NOORD-OOST PLAISIER


A.HAK TELECOM/ELECTEL


H.J. MERTENS A.HAK INDUSTRIE BOTLEK


TJADEN A.HAK ELECTRON CONLINE-RHENANIA KAAL MASTEN


A.HAK INFRANET A.HAK INTERNATIONAL A.HAK LEIDINGBOUW


A.HAK INDUSTRIAL SERVICES


A.HAK DRILLCON


future


world your


Our


Onze bedrijven zijn door heel Nederland en ook in het buitenland actief in engineering, constructie, inbedrijfstelling, beheer, inspectie, onderhoud en ontmanteling van onder- en bovengrondse leiding- en kabelnetwerken. Ook alle soorten boringen, bronbemaling en het coaten van buizen zijn activiteiten die binnen onze groep worden uitgevoerd, evenals het verzorgen van complete systemen voor warmte- en koudeopslag. Daarbij produceren wij installaties, apparaten, masten en portalen. Door deze bundeling van krachten weet A.Hak op efficiënte en kosteneffectieve wijze gehele ketens te bedienen.


WWW.A-HAK.NL WWW.A-HAKINDUSTRIE.NL


MCL A.HAK INDUSTRIE BORN


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64  |  Page 65  |  Page 66  |  Page 67  |  Page 68  |  Page 69  |  Page 70  |  Page 71  |  Page 72