This page contains a Flash digital edition of a book.
Best Value


Procurement-project Opwaardering Zuid-Willemsvaart Den Dungen-Veghel


“We denken altijd mee over het zo goed mogelijk uitvoeren van een opdracht, maar in dit geval werd ons gevraagd de details daarvoor zelf uit te werken”, vertelt Gerbert Ploeg- makers, projectmanager van de Combinatie Vissers-Ploegmakers/F.P.H. Ploegmakers voor de ‘Opwaardering Zuid-Willemsvaart Den Dungen-Veghel’. De ‘Best Value Procurement’- aanpak die Rijkswaterstaat in steeds meer projecten toepast, was nieuw voor deze com- binatie. In dit project moest de expertise aangetoond worden voor het realiseren van de hoogste waarde tegen de laagste kosten. De centrale uitdaging was de werkzaamheden met minimale overlast voor omgeving en milieu uit te voeren. Voor het opvijzelen van drie bruggen in ditzelfde project zijn per brug acht in plaats van de aanvankelijke twaalf we- ken gepland. Meerwaarde: zo’n twee miljoen autokilometers minder omrijden.


Tekst: Constant Gras D


e opwaardering van de Zuid-Willemsvaart betreft on- der meer het uitdiepen en verbreden van het kanaal tussen Den Dungen en Veghel, het afgraven van het


CHV-eiland bij Veghel, het opvijzelen van drie bruggen en het aanbrengen en vernieuwen van damwanden. Ook het aanleg-


54 Nr.7/8 - 2013 OTAR


gen van nieuwe kades, het inrichten van ecologische zones en de coördinatie bij het verleggen van kabels en leidingen behoren tot dit project. Het is één van drie projecten die sa- men het kanaaltraject tussen de Maas en Veghel beter be- vaarbaar moeten maken voor grotere binnenvaartschepen,


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64  |  Page 65  |  Page 66  |  Page 67  |  Page 68  |  Page 69  |  Page 70  |  Page 71  |  Page 72