This page contains a Flash digital edition of a book.
Bedenk hoe het moet, JUDITH MERKIES


Europarlementariër PvdA OP DE


ZEEPKIST Tekst: Edith Andriesse


“Bij het ontwikkelen van infrastructuur moeten we niet alleen kijken wat mogelijk is, maar wat we graag willen. Wat in de toekomst nodig zou kunnen zijn. Ga uit van hoe je het wil hebben en redeneer dan terug naar de techniek. Denk vanuit het landschap en stel je dan voor hoe je je regio, je stad wilt inrichten. Vaak blijk je dan veel innovatiever te zijn dan wanneer je je enkel richt op wat technisch mogelijk is. De uitdaging is om naar een wat langere toekomst te kijken. En daarbij ook te denken aan veiligheid. En verstandig energiegebruik.”


“Nederland is natuurlijk een van de dichtstbevolkte landen ter wereld. Dat maakt de vervoer- en infrastructuur- tak heel uitdagend. Het land moet niet dichtslibben. Het is ook een uitdaging op het gebied van milieu, van fijnstof en CO2-uitstoot. We hebben een enorme luchthaven, die echt een middelpunt is, en bovendien ook nog die enorme zee- haven. Voor onze economie zijn beide van levensbelang. Als je wilt reduce- ren in CO2-uitstoot moet je dus steeds fijnzinniger te werk gaan. Vervoer goed op elkaar aan laten sluiten is belang- rijk. Zo juich ik het toe dat bijvoorbeeld


32 Nr.7/8 - 2013 OTAR


in Utrecht de cityhopper is. Er zou veel meer gekeken kunnen worden om gro- te dingen deels via water te vervoeren. Er kan nog veel efficiënter mee worden omgegaan, met een fijnzinniger distribu- tienetwerk.”


“De huidige Nederlandse regering pro- beert gelukkig echt een samenwerking aan te gaan met andere landen. Zo is onlangs het nationale energie-akkoord gesloten waarin politiek, milieu-NGO´s en het maatschappelijk middenveld be- trokken waren. Ik denk dat dit goed is. Het mag wat mij betreft wel nog wat


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64  |  Page 65  |  Page 66  |  Page 67  |  Page 68  |  Page 69  |  Page 70  |  Page 71  |  Page 72