This page contains a Flash digital edition of a book.
Integraal beheersysteem


iASSET bundelt expertise


“iASSET is hét integrale beheersysteem waar de markt om roept en dat inspeelt op alle ont- wikkelingen van de komende jaren.” Dat is de overtuiging van ontwikkelaar Ingenieurs- bureau Westenberg. Volgens Fred Westenberg, directeur van het gelijknamige ingenieurs- bureau is iASSET net zo gebruikersvriendelijk als het bekende KIOS en naast kunstwerken geschikt voor negen andere disciplines. Westenberg werkt daarvoor samen met bedrijven uit andere sectoren.


K


IOS staat bekend als het meest gebruikersvriendelij- ke beheersysteem voor kunstwerken. Veel overheden waarderen de pragmatische structuur van het pakket


dat beheerders alle relevante informatie biedt. De vraag naar een integrale variant is groot. Daarom presenteren wij naast KIOS nu ook iASSET. Dit systeem ondersteunt beheerders van verhardingen, gebouwen, water, meubilair, groen, verlich- ting, kabels en leidingen, spoor en riolering. Voor deze nieuwe functionaliteiten werkt Westenberg samen met geselecteerde partners, zoals Roelofs voor wegen. iASSET bundelt kortom de expertise van specialisten in verschillende vakgebieden.”


Ingebouwde vertaalslag


iASSET werkt volgens alle geldende inspectiemodellen, waar- onder de NEN 2767-4 en NEN 3140 (beide voor kunstwerken), BRL 14020 (pompen), NEN 2767 (gebouwen), NEN 3399 (ri- olering), VTA (bomen) en CROW 146a (wegen). Westenberg: “Groot voordeel is de ingebouwde vertaalslag van de verschil- lende inspecties: het systeem genereert eenvoudig een ver- gelijking tussen verschillende objecten. De gebruiker ziet heel overzichtelijk de conditie van bijvoorbeeld kunstwerken en wegen naast elkaar. Een ideaal hulpmiddel voor bijvoorbeeld politieke afwegingen.”


Volgens Westenberg is een beheerder met iASSET volledig voorbereid op de aanstaande introductie van de Basisregis-


Een handige optie is volgens Westenberg dat de gebruiker per beheercomplex alle informatie kan invoeren. Voorbeeld: als de lantaarnpalen in een areaal elke vijf jaar onderhoud nodig hebben, hoeft de beheerder dit niet per lantaarnpaal in te voe- ren. “Met één actie staat deze informatie bij alle beheerobjec- ten. Effi ciënt, gebruiksvriendelijk en eenvoudig zijn niet voor niets de kenmerken van iASSET. Het is op dit moment het eni- ge beschikbare beheersysteem dat gebruik maakt van open sourcestandaarden. En het is is geschikt voor mobiele appa- raten.”


Meer informatie: www.westenberg.net


Nr.7/8 - 2013 OTAR TAR


O Nr.7/8 - 2013 47


tratie Grootschalige Topografie (BGT). Overheden zijn ver- plicht om die database (één van de dertien basisregistraties) de komende jaren te vullen met zeer gedetailleerde informatie over alle objecten in de openbare ruimte. De meeste gemeen- ten moeten hier nog mee beginnen. “iASSET is een goed in- strument voor beheren op basis van de BGT. Ook daarbij gaat Westenberg voor gebruikersgemak. iASSET bevat verschillen- de trucjes die orde scheppen in de chaos die straks ontstaat op de BGT-kaart vanwege de enorme hoeveelheid informatie. Tot op straatniveau biedt iASSET gedetailleerde overzichten. Met het nieuwe pakket is het bovendien eenvoudig switchen tussen Google, Bing en de BGT-kaart.”


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64  |  Page 65  |  Page 66  |  Page 67  |  Page 68  |  Page 69  |  Page 70  |  Page 71  |  Page 72