This page contains a Flash digital edition of a book.
Waterschap Rivierenland kiest voor Infor EAM


Waterschap Rivierenland heeft een nieuw onderhoudssysteem om de basisprocessen te ver- beteren: Infor EAM in combinatie met de dienstverlening van CMS Asset Management voor de implementatie en het omzetten van de data. Om de (onderhouds)informatie samen te laten komen in één applicatie is WSRL op zoek gegaan naar een naadloos integreerbare oplossing binnen het huidige applicatie landschap. Daarnaast was er behoefte aan realtime informatie.


O


nlangs is Waterschap Rivierenland live is gegaan met Infor EAM (Enterprise Asset Management). Hiermee is de eerste fase van het migratietraject afgerond. In


deel twee wil het Waterschap de effi ciëntie verder verbeteren door Infor’s mobiele toepassing toe te voegen. Buitendienst- medewerkers hoeven dan niet meer naar kantoor te komen voor het uitvoeren van de administratieve processen, maar kunnen hun opdrachten op een mobiel apparaat volbrengen. Daarnaast wil het waterschap de standaard IRIS integratie- koppeling realiseren tussen de Infor Asset Management op- lossing en het ESRI ArcGIS Geografi sch Informatie Systeem.


Stabiele workfl ow


“Dankzij Infor EAM is de beheersbaarheid verbeterd en profi - teren we van een stabiele workfl ow”, aldus Kees van Otterlo, Adviseur Informatievoorziening bij Waterschap Rivierenland. “De oplossing stelt ons in staat een volgende professionali- seringsslag te realiseren en een asset planning te maken voor de lange termijn. Bovendien kunnen we zuiveringsinrichtingen op kosteneffectiviteit beoordelen en zijn de kosten, prestaties


44 Nr.7/8 - 2013 OTAR


en risico’s op ieder moment inzichtelijk en kunnen we daar adequaat op reageren. De oplossing voorziet ons in stuurin- formatie waar we een kwaliteitsslag mee kunnen realiseren”, aldus Van Otterlo.


“Onze Infor EAM oplossing is populair bij waterschappen, wa- terleidingbedrijven, overheidsorganisatie en bedrijven die ver- schillende soorten assets willen onderhouden, de prestaties daarvan willen verbeteren en operationele verrassingen willen voorkomen. Ze kunnen tijd en kosten besparen door het op- timaliseren van hun onderhoud en het verbeteren van de pro- ductiviteit van het personeel”, aldus Bert Verplancke, Sales Director EAM bij Infor. “Dankzij Infor EAM beschikt Water- schap Rivierenland te allen tijde over accurate informatie daar waar in het verleden een keer in de drie jaar een benchmark werd uitgevoerd. Dit verbetert niet alleen de kwaliteit van de informatie maar biedt ook winst op het gebied van effi ciëntie en beheer.”


Meer informatie: http://nl.infor.com


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64  |  Page 65  |  Page 66  |  Page 67  |  Page 68  |  Page 69  |  Page 70  |  Page 71  |  Page 72