This page contains a Flash digital edition of a book.
staat beschreven. Deze verandering vereist echter veel meer kennis over de verwoording en controle en daarbij spelen ge- specialiseerde adviesbureaus een belangrijke rol. Ook om bij aanbiedingen de criteria te formuleren om de beste aanbieder te kiezen. EMVI (Economisch Meest Voordelige Inschrijving) is een actueel voorbeeld.


Kritisch toetsen


De opdrachtnemers krijgen dus meer taken en verantwoor- delijkheden. Dit stimuleert om processen en producten kri- tisch te toetsen en waar mogelijk te verbeteren. Een inmid- dels klassiek voorbeeld van producten is de doorontwikkeling van ZOAB naar dunne geluidreducerende deklagen. Deze ont- wikkeling gaat nog steeds door. Ook in passende regelgeving voor die deklagen in contracten. Voor opdrachtgevers is het noodzaak bij te blijven met de ontwikkelingen. Niet meer om tot in detail producten en uitvoering voor te schrijven, maar wel om de vraagspecificatie zo te formuleren dat de beste aanbieding wordt ontvangen.


Jaarlijks evenement Op dinsdag 10 december organiseren de VBW (Vakgroep Bi- tumineuze Werken) en Eurobitume de Asfaltdag 2013 in De Flint te Amersfoort. Op dit jaarlijkse evenement passeren tal van ontwikkelingen in kort bestek de revue. Daarmee krijgen de deelnemers een beeld van de vele nieuwe mogelijkheden van asfalt die direct in de praktijk kunnen worden toegepast. En niet alleen het product, maar juist ook de vele invalshoe- ken die daarbij een rol spelen als de grondstoffen, de beoor- delingsmethoden, de regelgeving en de beleidsafwegingen.


Programma Het programma, onder leiding van Jolande Baudet van Rijks- waterstaat, opent met Maxime Verhagen die als nieuwe voor- zitter van Bouwend Nederland kennis heeft gemaakt met de asfaltbranche en daarbij merkte dat de sector veel dynami- scher is dan gedacht. Een dynamiek die je pas opvalt als je daar als relatieve buitenstaander kennis mee maakt.


Aansluitend gaat professor Piet Rietveld van de VU Amster- dam in op de kosten en baten van infrastructuurkwaliteit. Hoe je deze benadert, en wat je daar wel en niet in betrekt, is van groot belang bij beslissingen over projecten. Niet alleen over de directe wegaanleg zelf, maar ook de aanvullende maatre- gelen om effecten op te vangen. Een boeiende materie die in- zicht geeft over de maatschappelijke gevolgen van mobiliteit en de wijze waarop die vertaald kunnen worden in concrete projecten.


Ook beheer en onderhoud krijgt aandacht. De provincie Noord-Holland wil dit meerjarig en gebiedsgericht uitbeste- den. Wim van Veen van de provincie meldt de ervaringen die daarbij zijn opgedaan. Ervaringen waar andere beheerders hun voordeel mee kunnen doen. Ook vanuit de opdrachtne- mer wordt gereageerd via Jan Jorna van Dura Vermeer Infra- structuur. Beide partijen moeten immers samenwerken om een optimaal resultaat te bereiken. Een resultaat dat beoor- deeld wordt door de weggebruikers. Eigenlijk iedereen. Ook


de andere programma onderwerpen zijn direct praktisch toe- pasbaar. Rafeling, levensduur verlengend onderhoud, naad- beschermers en materieelontwikkelingen. Maar ook regelge- ving via een toelichting op het Activiteitenbesluit en uitgewerkt in een praktijkvoorbeeld van het boerenerf. Allemaal actuele onderwerpen. Met als laatste presentatie lichtgekleurde weg- dekken als bijdrage aan energiebesparing. Vandaar het thema van de Asfaltdag 2013: De actualiteit van mobiliteit.


Expositie Tot slot: Er is een expositie waar bedrijven en organisaties hun ontwikkelingen presenteren. Deze presentaties zijn een aan- vulling op het congresprogramma. De expositieruimte is ook de gelegenheid om met de sprekers en andere deelnemers dieper in te gaan op de actuele ontwikkelingen.


Dinsdag 10 december: Asfaltdag 2013 Organisatie: VBW en Eurobitume De Flint te Amersfoort


De kosten voor deelname zijn € 195,00 (incl. € 33,84 BTW) per persoon. Aanmelding is mogelijk via


www.bouwendnederland.nl\vbw of www.asfaltnet.nl. Inschrijven is mogelijk tot 1 december 2013.


Meer informatie: vbw@bouwendnederland.nl


Deelnemers expositie ABM Asfalt- & Betontechniek Moer- kapelle B.V. Adamas B.V. Ammann B.V.


Anton Paar Benelux Asphaltco N.V. Aveco de Bondt BV BEL Wegenbouwservice B.V. Benninghoven GmbH & Co KG Bituned B.V. Burtec B.V. Ceco B.V. / Huesker GmbH CITEKO B.V. Coldmix B.V. Cup Engineering


ESHA Infra Solutions B.V. ExxonMobilLubricants&Specialties GEOS constructive testing Horus View and Explore B.V. / Wegen Adviesbureau Imbema Denso B.V. KOAC-NPC Kuiken N.V. Latexfalt B.V.


LDL Bulkhandling B.V.


Minerals&Chemicals Assistance B.V. M+P Raadgevende Ingenieurs bv


NCOB bv Nynas N.V.


Ooms Construction B.V./ Reef Infra B.V. / Rasenberg Wegenbouw B.V. J. Rettenmaier Benelux Rotim grondstoffen voor infrastruc- tuur (Rotim Steenbouw B.V.) Scholz Benelux B.V. SHELL


SOMA Bedrijfsopleidingen S&P Clever Reinforcement Company Benelux B.V. Spekking B.V.


Straalbedrijf van Gompel B.V. Surface Cracks B.V. TenCateGeosynthetics Netherlands Tensar International B.V. / Joosten Kunstoffen B.V. TME B.V. TopconSokkia Nederland Total Nederland N.V. Trifl ex B.V. Tyker Construction B.V. Van den Broek Heteren B.V. Van der Spek Vianen B.V. Wirtgen B.V. Zematra B.V.


Nr.7/8 - 2013 OTAR TAR


O Nr.7/8 - 2013


51


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64  |  Page 65  |  Page 66  |  Page 67  |  Page 68  |  Page 69  |  Page 70  |  Page 71  |  Page 72