This page contains a Flash digital edition of a book.
Bruggen en viaducten van kunststof


Als je aan een viaduct denkt, zie je beton of staal. Hebben we het over een (spoor)brug, dan komt al snel een stalen constructie in beeld. Maar een brug of viaduct van kunststof, dat is toch niet serieus? Toch wel. Het lijkt erop dat in de nabije toekomst steeds meer van derge- lijke constructies toegepast gaan worden in de huidige infrastructuur. Tekst: Olav Lammers


e hebben het over vezel versterkt kunststof (VVK), een materiaal dat langzamerhand steeds serieuzer genomen moet worden en in toenemende mate, zij het nog op bescheiden schaal, ook al wordt toegepast. Er zijn veel voordelen. Zo is het een relatief licht maar sterk ma- teriaal, prefab te construeren, gemakkelijker te transporteren, lagere installatiekosten, maar vooral weinig onderhoud.


W Van klein naar groot


VVK lijkt een glorieuze toekomst tegemoet te gaan binnen de GWW-sector. Nogal wat gemeenten hebben het materiaal


14 Nr.7/8 - 2013 OTAR


ontdekt en op kleinere schaal toegepast, meestal bij de bouw van loop- en fi etsbruggen. Aanvankelijk vooral in de vorm van gerecycled kunststof, maar gaandeweg is ook toepassing van vezel versterkt kunststof in opmars. Rijkswaterstaat volgt deze ontwikkelingen nauwgezet. “Het is begonnen met klei- nere applicaties binnen gemeentegrenzen en langzamerhand zie je ook grotere toepassingen komen in het secundaire we- gennet. Als het product daar ook goed bevalt, denk ik dat het procedé ook gereed is voor toepassing binnen het hoofdwe- gennet”, vertelt Ane de Boer, senior adviseur bij Rijkswater- staat.


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64  |  Page 65  |  Page 66  |  Page 67  |  Page 68  |  Page 69  |  Page 70  |  Page 71  |  Page 72