This page contains a Flash digital edition of a book.
De actualiteit van mobiliteit 10 december: Asfaltdag


Iedereen maakt gebruik van asfalt. En iedereen kent het product als wegverharding. Maar zelfs binnen de wereld van mobiliteit blijft de kennis vaak steken op het niveau van gebrui- kerservaringen. Hoe komt dat? De weg kan gezien worden als een gebruiksvoorwerp, die het verkeer draagt en en de mogelijkheid biedt om veilig en snel naar de plaats van bestem- ming te komen. Het valt pas op als er iets niet goed is. Als er schade is of als er er onder- houd wordt gepleegd. Dan wordt het belang van mobiliteit direct opgemerkt.


N


ederland is een echt mobiliteitsland. De havens en vliegvelden zijn motoren voor de economie. Maar deze zijn direct afhankelijk van het transport over


water, het spoor en vooral de weg. De weg wordt beoordeeld op de kwaliteit en de eigenschappen van het oppervlak. Bij de eigenschappen kan gedacht worden aan de vlakheid, de kleur, de geluidprestatie en waterdoorlatendheid. Afhankelijk van het type weg worden andere eisen aan het wegoppervlak gesteld. Zo is het hoofdwegennet voorzien van het algemeen bekende ZOAB zodat plassen niet meer voorkomen en ge- vaarlijke situaties door spat- en stuifwater niet meer voorko- men. Geluidreductie is weer van belang voor wegen die langs


50 Nr.7/8 - 2013 OTAR


bebouwing lopen. Tot de maatschappelijke eisen behoren de kosten en de invloed op het milieu.


Nieuwe contractvormen De verantwoordelijkheid voor de kwaliteit van de weg ligt bij de wegbeheerder. Deze moet via de politiek verantwoording afl eggen en is aansprakelijk bij schade door onvoldoende on- derhoud. De daadwerkelijke uitvoering ligt bij de opdracht- nemer, de aannemer. Tot die uitvoering behoort steeds meer de combinatie van aanleg en het beheer. De vroegere bestek- ken waarin tot in detail de uitvoering werd vastgelegd, worden meer en meer vervangen door contracten waarin het resultaat


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64  |  Page 65  |  Page 66  |  Page 67  |  Page 68  |  Page 69  |  Page 70  |  Page 71  |  Page 72