This page contains a Flash digital edition of a book.
CameraConus Bodem in beeld


Hoogveld Sonderingen heeft samen met Geopoint Systems BV en Mos Grondmechanica BV de ‘CameraConus’ ontwikkeld. Hiermee is het mogelijk om foto- en fi lmopnames te ma- ken van de bodemstructuur. Met de camera wordt de opbouw en hoedanigheid van de ver- schillende bodemlagen gedetailleerd in beeld gebracht. Samenhangende lagen zoals klei en veen, zandlagen en het grondwaterniveau zijn duidelijk herkenbaar en dus aantoonbaar te maken. Ook diverse soorten verontreinigingen, gestort afval et cetera kunnen inzichtelijk worden gemaakt en uitgekarteerd worden.


D


e CameraConus wordt als een extra buisdeel van circa 25 cm op de standaard elektrische sondeerco- nus bevestigd, zodat gelijktijdig een standaard son-


dering wordt uitgevoerd waarbij conus, wrijving en waterspan- ning kunnen worden geregistreerd. Op deze manier wordt er een nauwkeuriger beeld verkregen van de bodemsamenstel- ling en bodemopbouw. De fi lmbeelden kunnen direct beke- ken worden tijdens de uitvoering van de sondering en worden digitaal vastgelegd zodat deze later selectief per bodemlaag kunnen worden getoond.


Zien hoe het werkt?


Op www.rtl8.com is een fi lm te zien die met de CameraConus is gemaakt.


Ontwikkeling Omdat hoge eisen werden gesteld aan de camera is een be- drijf ingeschakeld dat gespecialiseerd is in lenzen voor bijzon- dere toepassingen. Het afgelopen jaar is de conus uitgebreid getest om te kijken welke lenzen de beste resultaten leveren. Hierbij is rekening gehouden met exorbitante omstandighe- den, zoals puin, grindlagen, grond- en waterdruk. De combi- natie van de geotechnische parameters én de beeldweerga- ve in foto en fi lm, is volgens leverancier Hoogveld een unieke ontwikkeling in de sondeerwereld.


Toepassingen


De belangrijkste toepassing van deze CameraConus is het in beeld brengen van de bodem voor diverse doeleinden. Denk hierbij aan geohydrologische onderzoeken, oorzaakanalyse bij verzakte bodem, onderzoek op historische begraafplaatsen, het uitkarteren van bodemverontreiniging, het weergeven van obstakels in de bodem, forensisch onderzoek, archeologisch onderzoek, herkenning van sliblagen of herkenning van zand- soorten voor zandwinning.


Inzetbaarheid


De CameraConus is op allerlei terreinen inzetbaar. Uiteraard op normaal terrein met een standaard sondeerwagen, maar ook op slecht begaanbaar terrein met een sondeerrups of de sondeertracktruck of in kleine ruimtes met het minison- deerapparaat. Zelfs op het spoor met hulp van een spoor- sondeervoertuig of op het water met het sondeerponton is de CameraConus inzetbaar.


Meer informatie:


www.sondeerbedrijf.nl www.mosgeo.com Prijsvraag


Bedenk een nieuwe toepassing voor de Camera- Conus en Hoogveld Sonderingen of Mos Grondme- chanica voert deze gratis voor u uit.


Kijk op www.rtl8.com voor meer informatie.


66 Nr.7/8 - 2013 OTAR


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64  |  Page 65  |  Page 66  |  Page 67  |  Page 68  |  Page 69  |  Page 70  |  Page 71  |  Page 72