This page contains a Flash digital edition of a book.
C4C-Brick Kathodische Bescherming


De hedendaagse eisen die aan betonconstructies, zeker voor nieuwbouw, worden gesteld zijn hoog. Kathodische bescherming kan hiervoor een oplossing bieden. Care 4 concrete.nl ontwikkelde C4C-Brick anode-systeem.


C


are 4 concrete.nl brengt preventieve kathodische be- scherming (Kpre) aan op die plaatsen waar het risi- co het hoogst is en waar geen ruimte is om even- tuele schades te herstellen”, vertelt Dennis Leggedoor, directeur van Care 4 concrete.nl. “Bij het aanbrengen van de wapening en voor het storten van beton, plaatsen wij de C4C- Brick tegen de wapening. Uiteraard wordt de rest van de be- kabeling ook direct geplaatst. Het principe is het aanbrengen van opgedrukte stroom op de wapening. De wapening is hier- door beschermd tegen corrosie. Wij hebben bovendien een controlesysteem ontwikkeld dat storingen automatisch meldt. Dat maakt het systeem vrijwel onderhoudsvrij.”


Ook voor bestaande betonconstructies waarbij de levensduur een belangrijke rol speelt, is het toepassen van Kathodische Bescherming volgens Leggegoor een oplossing. “Deze vorm kan met titanium anodes, geleidende coating, opofferingsa-


48 Nr.7/8 - 2013 OTAR


nodes, et cetera. De keuze voor het toe te passen anodesys- teem hangt af van de gestelde eisen aan de levensduur.”


De gehanteerde norm voor C4C-Brick is de NEN EN ISO 12696. Het werkt op verschillende energiebronnen. Legge- goor: “Het wordt vaak met zonne-energie gebruikt.” Deze vorm van Kathodische Bescherming is in Groningen inmid- dels toegepast op een aantal kunstwerken. Leggegoor: “Het resultaat is dat de wapening vanaf het begin is beschermd. Bij schade is de wapening beschermd tegen corrosie. Kort- om, de hedendaagse eisen van 100 jaar levensduur zijn mid- dels het toepassen van kathodische bescherming preventief haalbaar.”


Meer informatie: www.care4concrete.nl


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64  |  Page 65  |  Page 66  |  Page 67  |  Page 68  |  Page 69  |  Page 70  |  Page 71  |  Page 72