search.noResults

search.searching

saml.title
dataCollection.invalidEmail
note.createNoteMessage

search.noResults

search.searching

orderForm.title

orderForm.productCode
orderForm.description
orderForm.quantity
orderForm.itemPrice
orderForm.price
orderForm.totalPrice
orderForm.deliveryDetails.billingAddress
orderForm.deliveryDetails.deliveryAddress
orderForm.noItems
en effectief en in samenhang kunnen anticiperen op de onzekere ontwikke- lingen die zich voordoen. Tot slot wordt ook onderzoek gedaan naar nieuwe en innovatieve werkwijzen. Door middel van bijeenkomsten, onderzoeken, leren in de praktijk, publicaties, platforms en een kennisbank wordt de opgebouwde kennis


toegankelijk gemaakt. Uitein-


delijk moet dat leiden tot een gedrags- verandering in de keten, tot het optima- liseren van de keten, tot toepassingen in de praktijk en een vergroting van het politiek bewustzijn.“


Jubileum Karin de Haas: “Oorspronkelijk was het idee om op 12 juni 2020 ter ere van ons 25-jarig bestaan een feest te geven, voorafgegaan door een middag vol plat- formbijeenkomsten.


De Coronacrisis


doorkruiste dat idee. Ik had echter het uitgangspunt dat we niets gingen afzeg- gen en alles gingen vervangen. Ons jubi- leumjaar bestaat uit een aantal onderde- len. Wat we als eerste willen, is het vullen van de wall of fame. Omdat er zoveel mensen bij het COB actief zijn en waar- devol zijn of zijn geweest, willen we van iedereen een foto ophangen. De start met de wall of fame is gemaakt, hij moet dit jaar verder gaan groeien. Daarnaast hebben we redelijk snel bedacht dat we van het feest een televisieprogramma zouden maken en dat we de platform- bijeenkomsten online zouden houden.


Online bijeenkomsten Op 12 juni zijn we gestart met een ple- naire, online live-uitzending die werd gevolgd door vijf parallelle online bij- eenkomsten, alle beschikbaar op You- Tube. De uitzending van COB-tv werd afgesloten met de onthulling van een bij- zonder kunstwerk. Een van de muren in onze vergaderzaal is omgetoverd tot een feestelijke participantenparade.


Participanten Alle organisaties die op 1 mei 2020 lid waren van het COB, zijn hierop terug te vinden. Op deze manier wil het COB de participanten bedanken, want zij zijn onmisbaar. In de afgelopen 25 jaar zijn er talloze mooie ondergrondse projecten gerealiseerd. Daar is geen compleet of representatief overzicht van te maken; daar is het vakgebied te veelzijdig voor. Maar we hebben wel 25 mooie voor- beelden bij elkaar gezocht en daar een poster van gemaakt. (foto poster) Op die manier hebben we ons 25-jarig jubileum toch al flink kunnen vieren.”


Toekomst Karin de Haas is sinds 1 april 2019 direc- teur van het COB en heeft inmiddels een goed beeld waar het met het COB naar toe gaat.:“Ik heb eerder al geschetst dat er enorme opgaven liggen bij tunnels en andere ondergrondse infra. Het onder- werp tunnels neemt nog steeds een grote plaats in binnen de organisatie, maar ik wil dat kabels en leidingen net zo belangrijk gaan worden. Geotech- niek en waardevol ondergronds ruimte- gebruik zitten daar als afgeleide van tun-


nels en ondergrondse infra tussenin. Gelet op de opgaven verwacht ik dat het COB nog verder gaat groeien. De kracht van het COB zit naast onafhankelijkheid en kennis mede in het familiegevoel. Met een kleine kern van ongeveer 20 mensen en een kring van 350 professionals is er een groot netwerk. Er is geen hiërar- chie, er heerst een informele werksfeer en er is plaats voor alle belangen. Voor het COB is relevant wat je weet en niet wat je bent. Het is ongelooflijk knap dat mensen die elkaar bij tenders becon- curreren, hier weer intensief met elkaar samenwerken. Mijn beeld van de toe- komst is een organische groei van het aantal professionals, waarbij de kern gelijk blijft en bovenal dat het familie- gevoel blijft bestaan.”


Jubileumbijeenkomsten op YouTube


De COB jubileumbijeenkomsten zijn beschikbaar via


https://youtu.be/IpTfUnfn1f4


“HET IS RELEVANT WAT JE WEET EN NIET WAT JE BENT”


OTAR Nr.4/5 - 2020 9


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64