search.noResults

search.searching

saml.title
dataCollection.invalidEmail
note.createNoteMessage

search.noResults

search.searching

orderForm.title

orderForm.productCode
orderForm.description
orderForm.quantity
orderForm.itemPrice
orderForm.price
orderForm.totalPrice
orderForm.deliveryDetails.billingAddress
orderForm.deliveryDetails.deliveryAddress
orderForm.noItems
10 vragen voor de grond-, weg- en waterbouw (GWW)


Duurzaamheid is een ruim begrip geworden, want voor bijna alles wordt het woordje ‘duurzaam’ geplakt. Als we niet uitkijken wordt ’circulariteit’ het volgende con- tainerbegrip dat nietszeggend is. Hoe beoordeelt u of u de juiste keuze maakt bij aanschaf van een product in de GWW? Worden beloftes onderbouwd met onafhan- kelijke keuringen of schriftelijke garanties, of zijn het alleen maar mooie woorden?


10 vragen die iedereen zich zou moeten stellen voordat hij iets voor de GWW koopt


1 Hoe is een verwachte levensduur van het product onderbouwd?


- Zijn er langdurige referentieprojecten? - Worden er schriftelijke garanties gegeven op de levensduur van het product?


-


Heeft u deze garantiebepalingen in uw bezit om te kijken wat de garan- ties daadwerkelijk inhouden?


2 Hoe borgt u dat het hout dat u toe- past uit aantoonbaar duurzaam beheerde bossen komt?


- -


Heeft uw leverancier een geldige Chain of Custody (CoC) certifi cering volgens FSC, PEFC of STIP?


Is op de factuur de ’claim’ van het geleverde hout vermeld samen met het CoC-nummer?


3


Is een eventuele uiting van ’circu- lariteit’ getoetst door een onafhan- kelijke partij door bijvoorbeeld een cradle-to-cradle-certifi cering?


-


Kunnen de verschillende materialen eenvoudig worden gescheiden om opnieuw gebruikt of gerecycled te worden?


- Wat gaat u bijvoorbeeld doen met de oude beschoeiing / damwand als deze vervangen moet worden?


- -


Is er een terugname en/of recycling- garantie met de fabrikant / leveran- cier afgesproken?


Zijn er kosten te verwachten voor het afvoeren c.q. storten van het materi- aal na de gebruiksfase ?


30 Nr.4/5 - 2020 OTAR


4 Het is bekend dat er stoffen uit kunststoffen kunnen uitlogen, zoals weekmakers.


-


Hoe heeft de fabrikant geborgd dat bij gerecycled materiaal de juiste kunststofgranulaten worden aange- voerd? (Dat dus geen schadelijke stoffen uitloogt)


- Is hiervoor een kwaliteitsborging? - Wordt dit getoetst door een onaf- hankelijk instituut ?


5 Kunnen er delen van het materiaal loskomen (bij montage, klepel- maaier, veegboot) en zijn deze schadelijk voor het milieu?


- Wat zijn de instructies bij montage m.b.t. zaag- en boorafval?


9


6 Kan de constructie en/of materiaal makkelijk gerepareerd worden en faciliteert de leverancier dat?


7 Zijn bevestigingsmiddelen en andere secundaire materialen getoetst op mogelijke schade voor het milieu, zoals corrosie van meta- len, zink-erosie, antislip, folies, verven en lijmen?


8


Is het gedrag van het materiaal tijdens de toepassing bekend?


- levensduur bij grond-watercontact -


Vorstgevoeligheid


- Zonlicht / temperatuur gevoeligheid - Erosie -


Vuilaanhechting -


Is bekend wat de verborgen milieu- kosten zijn van het product?


is het product opgenomen in de Nationale Milieu Database?


10 Kan het product eventueel achter- gelaten worden in de natuur (biolo- gisch afbreekbaar)?


ONTSTAAT ER EEN AFVALPROBLEEM AAN HET


EINDE VAN DE LEVENSDUUR?


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64