search.noResults

search.searching

saml.title
dataCollection.invalidEmail
note.createNoteMessage

search.noResults

search.searching

orderForm.title

orderForm.productCode
orderForm.description
orderForm.quantity
orderForm.itemPrice
orderForm.price
orderForm.totalPrice
orderForm.deliveryDetails.billingAddress
orderForm.deliveryDetails.deliveryAddress
orderForm.noItems
Met deze tool krijgt Rijkswaterstaat inzicht in de kosten (hoeveelheden) en duur- zaamheid


(milieukostenindicator MKI)


van houten sluisdeuren. Met een parame- trisch Revit- model is van elke variant een 3D model en tekening gemaakt. De nieuwe breed gedragen standaard voor houten sluisdeuren is afgestemd op het Rijkswaterstaat areaal op de kanalen in Brabant en Limburg met de volgende combinatie van kenmerken: een door- vaartbreedte tot 12,5 m, deurhoogte tot 12,0 m, een verval tot 12,0 m en scheep- vaart in de klassen CEMT-IV en CEMT-V.


is voor houten sluisdeuren. De renovatie in 2012 van het Woudagemaal te Lem- mer met sluisdeuren uit 1917 laat zelfs zien dat houten sluisdeuren veel langer meegaan. Bij de renovatie van de kleine sluis van Kornwerderzand, in opdracht van Rijkswaterstaat, zijn in 2014-2015 de originele Demerara en Azobé deuren uit 1932 hergebruikt. In het ontwerp van de houten sluisdeu- ren heeft Boorsma een verbeterde pen- gat-verbinding. Ook is gebruik gemaakt van onderzoek door TUDelft naar de schuifsterkte van Azobé en de bereke- ningswijze voor de sterkte van de pen- gat-verbinding. Nieuwe mogelijkheden op CNC gebied en moderne verbin- dingsmiddelen blijken daarnaast een belangrijke rol te kunnen spelen in ver- dere optimalisatie van het ontwerp.


Ontwerptool Op basis van vier volledig doorgerekende varianten en een casestudy heeft Boorsma een parametrische ontwerptool gemaakt.


Milieukostenindicator MKI Voor de houten sluisdeuren heeft Agro- dome de MKI bepaald met behulp van een levenscyclusanalyse (LCA). De MKI is een indicator die het resultaat van de LCA, de milieu-impact van de sluisdeu- ren, uitdrukt als milieuschaduwkosten in euro’s. In de LCA zijn alle milieueffecten in beeld gebracht en berekend. Dat wil zeggen: vanaf de winning van het hout met een kettingzaag in het bos in Kameroen, het productieproces van de sluisdeur, tot en met hergebruik van Azobé na einde levensduur van de sluisdeur. Voor de Azobé heeft Centrum Hout nieuwe LCA data aangeleverd welke uit recent onderzoek beschikbaar zijn gekomen. Aantoonbaar en traceerbaar hergebruik na einde levensduur heeft grote impact op de LCA. Verbranden van hout moet zo lang mogelijk worden uitgesteld. Wijma Kampen ondersteunt circulaire initiatieven,


zoals voor sluisdeuren. het retoursysteem 3D Model Sluisdeur


EEN LEVENSDUUR VAN 50 JAAR IS NIET


UITZONDERLIJK VOOR HOUTEN SLUISDEUREN


Voorbeelden van toepassingen waarin Azobé uit sluisdeuren, in kleinere (her- zaagde)


afmetingen, opnieuw jaren


kan worden ingezet zijn: beschoei- ingen (zoals opgeklampte schotten of vlechtschermen), damwand (gordingen, afdekkers,


wanddelen, lineschotten, stophout schuttingdelen, drag- (cribbing wood)


in de offshore, wrijfhout voor geleide- werken, meubilair of andere interieur- items.


vingerlassen


met vuren), dekplanken en terrasdelen, gevelbekleding,


Meer weten over houten sluisdeuren?


Boorsma is opgericht in 1969 en heeft inmiddels meer dan 50 jaar brede ervaring en deskundigheid op het gebied van constructief en waterbouwkundig ontwerp en advies. In dit project is uitgegaan van het Rijkswaterstaat-areaal. Recent leverde Boorsma adviesdiensten aan Gemeente Amsterdam bij de vervanging van houten sluisdeuren. De kennis en ervaring van het bedrijf is uiteraard ook beschikbaar voor andere gemeenten, provincies en waterschappen.


Meer informatie Tunis Hoekstra


t.hoekstra@boorsma-consultants.nl www.boorsma-consultants.nl


OTAR Nr.4/5 - 2020 33


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64