search.noResults

search.searching

saml.title
dataCollection.invalidEmail
note.createNoteMessage

search.noResults

search.searching

orderForm.title

orderForm.productCode
orderForm.description
orderForm.quantity
orderForm.itemPrice
orderForm.price
orderForm.totalPrice
orderForm.deliveryDetails.billingAddress
orderForm.deliveryDetails.deliveryAddress
orderForm.noItems
GEZONDHEIDSZORG


GEZONDHEIDSZORG


COLOFON


Vakblad voor managers beheer en onderhoud infrastructuur. Uitgave onder licentie van de Vereniging van Infrabeheerders (VIB), voorheen VWAR, www.vib-infra.nl Uitgave 1-2020, jaargang 101 Verschijnt 7x per jaar ISSN 0376-6799


Doelgroep


Managers beheer en onderhoud infrastructuur en mobiliteit binnen het bedrijfsleven (grond-, weg en waterbouw), Rijkswaterstaat, ProRail, provincies, gemeenten, waterschappen en onderwijsinstellingen.


Uitgever AcquiMedia Amstelwijckweg 15, 3316 BB Dordrecht, Henk van der Brugge,


tel. 0184-481041, info@acquimedia.nl Hoofdredactie


Jos van Maarschalkerweerd


Eindredactie Dietske van der Brugge Redactie


Edith Andriesse, Richard Mooyman, Wink Sabée, Jos van Maarschalkerweerd, Wilma Schreiber, Hans van Eerden.


Advies en begeleiding leden Redactie Advies Commissie VIB: Kees Abrahamse, Rindert van Dalen, Paul Huisinga, Hans van der Togt, Jos van Maarschalkerweerd, Jan Pijnappel, Bart van der Roest, Gerrit Schenk, Rob van der Plaat, Jos Peltenburg.


Redactie-adres Verhaalsuggesties, persberichten, productnieuws, evenementen, noviteiten en reacties kunt u mailen naar redactie@otar.nl


Vormgeving


Jessica Dales, Dock35Media B.V. Druk


Damen Drukkers


Abonnementsvormen losse uitgaven, adreswijzigingen zie www.otar.nl


AcquiMedia heeft in nauwe samenwerking met de Redactie Advies Commissie van de VIB deze uitgave van OTAR samengesteld. De VIB en de uitgever zijn zich bewust van hun verantwoordelijkheid aangaande inhoud en vormgeving van het magazine OTAR. Desalniettemin aanvaarden zij geen aansprakelijkheid voor eventueel in deze uitgave voorkomende onjuistheden. Reproductie van artikelen of delen van artikelen uit dit blad, op welke wijze dan ook, is uitsluitend toegestaan na voorafgaande toestemming van de uitgever.


OTAR als crossmediaal platform OTAR biedt een platform waarbij meerdere mediavormen (bijv. tijdschrift, website, digitaal magazine, digitale nieuwsbrief) kunnen worden ingezet voor het bereiken van uw communicatieve en commerciële doelstellingen.


www.otar.nl


Bladmanagement en advertentieverkoop AcquiMedia Henno Ploeg T 0184-481045 Info@otar.nl


Traffi c AcquiMedia


Fabiënne Leenart T 0184-481044


fabienne@acquimedia.nl ACQUIMEDIA IS UITGEVER VAN:


Om dat te voorkomen heeft de infrabranche de afgelopen maan- den met het ministerie van I&W onderzocht of er werk naar voren gehaald kon worden. Een prima initiatief, dat in feite navolging verdient met provincies en gemeenten (IPO en VNG). Voor de infrabranche zijn dat immers de grootste opdrachtgevers. Een grote zorg vanuit de branche ligt bij de fi nanciële positie van de gemeenten. Bezuinigingen komen daar in een spanningsveld tussen beperken van soci- ale voorzieningen of het bezuinigen op aanleg en onderhoud. In het artikel ‘Code rood voor de infrasector’ leest u wat de gesprekken met het ministerie hebben opgeleverd. Wat daarvan uiteindelijk is overgenomen in de miljoe- nennota is op dit moment nog ongewis. Nog meer dan in andere jaren wordt het een zeer spannende miljoenennota!


Ik wens u goed nieuws uit Den Haag en veel leesplezier!


REDACTIONEEL


Prinsjes- dag


Het verschijnen van deze editie van OTAR ligt drie dagen ná Prinsjesdag. Het schrijven van deze column ligt daar ruim voor. Ik heb dan ook nog geen fl auw idee wat er in de miljoenennota staat. Vanwege de coronacrisis is op dit moment wel bekend dat de regering een ‘ruimhartig’ derde steunpakket heeft opge- tuigd om de economie te stutten. Ook is bekend dat de regering volgend jaar de geldkraan langzaam dicht zal draaien om weer over te schakelen naar de tucht van de markt. Kortom: de steigers om mensen aan het werk te houden staan, maar zal er ook voldoende werk zijn? Zo niet, dan zullen er als- nog bedrijven gaan omvallen. En een krimpende inframarkt wordt funest voor de uitdagingen die er liggen in de vervan- gings-en renovatieopgave van kunstwerken. Het beeld van aslastbeperking of afsluiting doemt dan op, omdat de markt niet in staat is om aan de vraag te voldoen.


Jos van Maarschalkerweerd Hoofdredacteur OTAR jos.van.maarschalkerweerd@otar.nl


OTAR Nr. 4/5 - 2020


3


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64