search.noResults

search.searching

saml.title
dataCollection.invalidEmail
note.createNoteMessage

search.noResults

search.searching

orderForm.title

orderForm.productCode
orderForm.description
orderForm.quantity
orderForm.itemPrice
orderForm.price
orderForm.totalPrice
orderForm.deliveryDetails.billingAddress
orderForm.deliveryDetails.deliveryAddress
orderForm.noItems
Verder behoudt de centrale in de nieuwe situatie


het eigen redundante glas-


vezelnetwerk: mocht er onverhoopt bij graafwerkzaamheden een kabel worden beschadigd, dan blijft bediening moge- lijk. “In het gebouw worden datastromen nu al gescheiden naar eigen servers. Als de ene helft uitvalt, blijft de andere helft


functioneren.” Tot slot geldt ook


biodiversiteit als speerpunt, daar een deel van de kavel nog niet in gebruik is. “Samen met de landschapsarchitect en de provincie hebben we onderzocht hoe we hier de natuur de ruimte kunnen geven, bijvoorbeeld bij de ‘vrijwarings- zones’ langs het Van Harinxmakanaal, een strook van 25 meter breed waar vanwege zichtlijnen voor de scheep- vaart geen gebouwen mogen staan. De natuurlijkvriendelijke oevers vormen een mooie meerwaarde van dit project.”


Beproefde centrale Eind 2017 zijn de eerste vier bruggen aangesloten op de bedienpost in het tij- delijk onderkomen. Daarna zijn continu verdere optimalisaties doorgevoerd in de techniek en inrichting van bruggen. “Alles is erop gericht om de veiligheid, betrouwbaarheid


en beschikbaarheid


verder te verhogen. Via het ‘groeimo- del’ van steeds meer bruggen, komen we zo tot een doorontwikkelde wijze van afstandsbediening”, aldus Lantinga. Hiervoor wordt samengewerkt met vhp human performance, dat advies geeft op het gebied van de menselijke factor bij afstandsbediening. “Dit betreft het inrichten van bruggen en het trainen van onze bedienaars met een innovatieve


methode genaamd eye-tracking. Een bril volgt de oogbewegingen tijdens de bediening. Daarmee trainen de bedie- naars het kijken en waarnemen van camerabeelden bij het openen en slui- ten van bruggen. Door training willen de kans op ongelukken zo klein mogelijk houden”, zegt Lantinga.


Medio 2022 moeten alle inspannin-


gen resulteren in een nieuw Swette- hûs, een icoon van circulariteit, aldus de trotse projectleiders. “De ambitie en locatie spreken ons aan, en we wil- len samen met de provincie een mooi project neerzetten”, stelt Klimstra. Ook Lantinga noemt dit vastgoedproject een mooie kans om de ambitie van de provincie zichtbaar te maken: de meest circulaire ontwikkelregio van Nederland worden. “Het gemeentelijke bedrijven- terrein waar It Swettehûs komt te staan, is nog in ontwikkeling, hopelijk kunnen we een voorbeeldfunctie vervullen voor de overige bedrijven die zich er gaan vestigen. Het werkcafé in het gebouw wordt daarom deels voor publiek toe- gankelijk. Op die manier willen we onze kennis delen met de markt, het onder- wijs en andere overheden. Ook dat past in de circulaire gedachte.


Bekijk alvast het nieuwe Swettehûs op YouTube via https://youtu.be/UOfJFB-1gns Sneak preview


OTAR Nr.4/5 - 2020 51


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64