search.noResults

search.searching

saml.title
dataCollection.invalidEmail
note.createNoteMessage

search.noResults

search.searching

orderForm.title

orderForm.productCode
orderForm.description
orderForm.quantity
orderForm.itemPrice
orderForm.price
orderForm.totalPrice
orderForm.deliveryDetails.billingAddress
orderForm.deliveryDetails.deliveryAddress
orderForm.noItems
#INFRATECH2021


(foto: Rijk in Beeld)


vervolgens heel veel verkeer in goede banen leiden en een stad leefbaarder maken.” Dat vraagt op zijn beurt weer meer regie, denkt Wido van de Mast, CEO bij Vol- kerWessels Telecom. “Zeker in het ver- gunningentraject is nog wel een slag te slaan. We zullen beter aan elkaar moeten uitleggen wanneer er overlast is, wan- neer een stoep of straat open moet. Tus- sen verschillende gemeenten bestaan nog best grote verschillen. Daar zie ik nog wel ruimte voor verbetering.” Van de Mast pleit voor een meer integrale blik op het aanleggen van digitale infrastruc- turen. “Telecom komt bij gebiedsont- wikkeling, maar ook bij het de bouw van woningen of kantoren vaak aan het eind. Vaak is een bouwwerk al helemaal klaar als men bedenkt dat er nog een glas- vezelkabel


in had gemoeten. Men ver-


geet de connectiviteit. Grote blokkade is de verzuiling in hoe we dingen hebben georganiseerd. Terwijl je, als je connec- tiviteit ziet als een satéprikker die overal dwars doorheen prikt, in een veel eerder stadium kan bedenken hoe en wanneer je zaken gaat aanleggen.”


JAREN, MAAR NET ZO INNOVATIEF EN LEERZAAM


IFT2021_adv_90x130mm.indd 1 OTAR Nr.4/5 - 2020 31-8-2020 11:18:52 61


INFRATECH IN JANUARI 2021: ANDERS DAN VOORGAANDE


Kennisplatform Net als tijdens de vorige edities zijn het dit soort actuele vraagstukken waarin InfraTech uitblinkt. Dat zal in januari niet anders zijn. Samen met partners zoals Bouwend Nederland, Rijkswater- staat, de gemeente Rotterdam, CROW


en de Bouwcampus wordt de komende tijd druk gewerkt aan een definitief pro- gramma dat voor zowel exposanten als bezoekers op een veilige manier bezocht kan worden. Radicaal anders dan voor- gaande jaren, maar net zo innovatief en leerzaam.


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64