search.noResults

search.searching

saml.title
dataCollection.invalidEmail
note.createNoteMessage

search.noResults

search.searching

orderForm.title

orderForm.productCode
orderForm.description
orderForm.quantity
orderForm.itemPrice
orderForm.price
orderForm.totalPrice
orderForm.deliveryDetails.billingAddress
orderForm.deliveryDetails.deliveryAddress
orderForm.noItems
Beeldmateriaal: Wijma Kampen Houten sluisdeur 2.0


Nieuwe ontwikkelingen rondom houten sluisdeuren zijn onder leiding van Ingenieurs- bureau Boorsma samengebracht in het project MultiWaterWerk van Rijkswaterstaat. In samenwerking met Wijma Kampen, Agrodome, TUDelft en Centrum Hout is een breedgedragen biobased standaard neergezet. De inzet van hout voor sluisdeuren is daarmee ook voor de komende 100 jaar gegarandeerd. Onderzoek met nieuwe LCA data, kennis, onderzoeksresultaten en fabricagetechnieken toont aan dat de presta- ties van houten sluisdeuren voldoen aan de door Rijkswaterstaat gestelde eisen. De conclusie is tevens dat houten sluisdeuren kosteneffectief en duurzaam zijn en dat in de toekomst ook blijven.


Ir. T. Hoekstra – Ingenieursbureau Boorsma R ijkswaterstaat ziet zich


gesteld voor een miljarden euro’s kostende vervanging-


en renovatieopgave voor de komende 100 jaar. Tussen nu en 2050 moet bij 52 sluizen vervanging of renovatie uitge- voerd worden, omdat het einde van de levensduur nadert of sprake is van een capaciteitstekort. heeft


In Rijkswaterstaat


verband hiermee het


programma


MultiWaterWerk opgezet, waarin de duurzame renovatie en vervanging van sluizen wordt gestandaardiseerd.


Materialisatie Onderdeel van dit programma MultiWa- terWerk is het project waarin standaard- ontwerpen van sluisdeuren zijn gemaakt


32 Nr.4/5 - 2020 OTAR in hout (scope Boorsma), staal, vezel-


versterkt kunststof en een hybride vari- ant. Alle varianten voldoen aan dezelfde uitgangspunten. De materialisatie is vervolgens ver- geleken op basis van de levens- duurkosten


(LCC) en milieukosten-


indicator (MKI). Door onafhankelijke par- tijen is een review uitgevoerd van de gemaakte ontwerpen en analyses. Hier- uit blijkt dat de houten sluisdeur ook in de komende 100 jaar bijdraagt aan een duurzame en kosteneffectieve invulling van de vervangingsopgave.


Kennis en ervaring Levensduur van houtconstructies is niet eenvoudig te normeren. Dat geldt ook


voor de levensduur van Azobé sluis- deuren. Duurzame detaillering en perio- diek onderhoud door de beheerder zijn de bepalende aspecten. Onderhouds- aspecten zijn meegenomen in de LCC en beschikbaarheidsberekening. Vanuit de betrokkenheid bij het opstel- len van CUR 213 ‘Hout in de GWW- sector – Duurzaam detailleren in hout’ heeft Boorsma de nodige kennis in huis. Ook bij de lopende herziening van deze richtlijn is Boorsma betrokken. Om een goede inschatting te kunnen maken van de levensduur van houten sluis- deuren is praktijkervaring onmisbaar. Met voorbeelden en foto’s heeft Wijma Kampen inzichtelijk gemaakt dat een levensduur van 50 jaar niet uitzonderlijk


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64