search.noResults

search.searching

saml.title
dataCollection.invalidEmail
note.createNoteMessage

search.noResults

search.searching

orderForm.title

orderForm.productCode
orderForm.description
orderForm.quantity
orderForm.itemPrice
orderForm.price
orderForm.totalPrice
orderForm.deliveryDetails.billingAddress
orderForm.deliveryDetails.deliveryAddress
orderForm.noItems
Werfkelders grondig gerestaureerd


In opdracht van de gemeente Utrecht heeft Gebr. De Leeuw B.V. in de afgelopen 1,5 jaar tien werfkelders aan de Kromme Nieuwegracht gerestaureerd. De gewelven en kluismuur zijn aan de binnen- en buitenzijde vol- ledig hersteld van scheuren en andere beschadigingen. Met originele bouwmateri- alen zijn ze teruggebracht naar de originele staat. Eén kelder moest zelfs groten- deels worden herbouwd, inclusief de fundering.


Gebr. De Leeuw B.V. H


et herstelwerk van in totaal 10 kelders is gefaseerd uit- gevoerd. Om van elke kelder


afzonderlijk de herstelpunten te kunnen bepalen, moest iedere kelder eerst aan de bovenzijde worden vrijgegraven. Dit gebeurde handmatig, omdat de kelders onder de weg niet mogen worden belast met het gewicht van graafmachines. De vrijgekomen grond werd afgevoerd met elektrisch


aangedreven kruiwagens.


Aan de smalle grachten in het hart van de stad wil de gemeente Utrecht geen materieel op brandstofmotoren. Daarom is al het werk uitgevoerd met elektrisch materieel, dat vanaf het vaste net van elektriciteit werd voorzien. Met nauw- keurige meetapparatuur


is continu


gecontroleerd of er geen trilling of ver- plaatsing optrad aan gebouwen in de directe omgeving. Een flink aantal kelders had scheuren in het gewelf. De kleine scheuren konden worden voorzien van spiraalankers. Waar de beschadigingen groter waren, zijn de grote kloostermopstenen waaruit de


46 Nr.4/5 - 2020 OTAR


gewelven zijn opgebouwd, verwijderd en na schoonmaken allen opnieuw gebruikt in het herstelde metselwerk. In de kluis- muren zijn kleine beschadigingen rond de ankers geïnjecteerd met speciale vloei- bare specie. En de kluismuren zijn waar nodig opnieuw gevoegd, ook onderwater.


Druk op de kluismuur Voor de aanwezige smeedijzeren trek- ankers


zijn traditioneel


nieuwe exemplaren aangebracht op de oorspronkelijke plaatsen. De ankers,


vervaardigde


die lopen vanaf de kluismuur tot aan de woningen, zijn bedoeld om het wijken van de kluismuur te voorkomen. Als aan- vulling hierop zijn op de gewelven, tegen de kluismuur aan, L-vormige betonnen wanden aangebracht, om zo de door het autoverkeer veroorzaakte druk op de bovenmuur te reduceren. Vervolgens is de bovenzijde van de gewelven voorzien van een waterdichte coating. In de kelders zijn de vloeren vervangen. Zo kunnen de werfkelders weer decennia mee.


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64