search.noResults

search.searching

saml.title
dataCollection.invalidEmail
note.createNoteMessage

search.noResults

search.searching

orderForm.title

orderForm.productCode
orderForm.description
orderForm.quantity
orderForm.itemPrice
orderForm.price
orderForm.totalPrice
orderForm.deliveryDetails.billingAddress
orderForm.deliveryDetails.deliveryAddress
orderForm.noItems
Voorkom Belgische toestanden


Je kan van onze zuiderburen heel veel goeds zeggen. Zo weten ze wat lekker eten is, brouwen ze de meest prachtige bieren en ook in de baggerwereld staan ze hun mannetje. De kwaliteit van de Belgische wegen laat echter veel te wensen over. Ons land staat wereldwijd op een respectabele tweede plek op het gebied van wegkwaliteit in het lijstje van het World Economic Forum. België moet het doen met een zeer bescheiden 56e


plaats.


De kwaliteit van de Nederlandse infrastructuur is over het algemeen top. Toch pakken zich ook in ons land donkere wolken samen boven de kwaliteit van wegen, bruggen, sluizen en fi etspaden. De renovatie- en vervangingsopgaaf is enorm. Desondanks blijft bij het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat veel geld op de plank liggen. Stikstof en PFAS en corona hebben de infrasector ook geen goed gedaan. Projecten konden niet worden vergund en grond kon vaak niet worden versleept, met vertraging en of stilstand tot gevolg.


Onder andere Bouwend Nederland ging het gesprek aan over de opgaaf van Rijkswaterstaat om te kijken waar projecten naar voren gehaald kunnen worden dan wel versneld kunnen worden aangelegd. Uit onderzoek blijkt dat elke geïnvesteerde euro die je stopt in de bouw- en infrasector tot wel bijna drie euro aan extra economische activiteit oplevert. Daarom roep ik het kabinet op om te blijven investeren in onze infrastructuur. Een jaarlijks bedrag van 1,4 miljard is nodig om de netwerken van Rijkswaterstaat in stand te houden.


Uit recent onderzoek blijkt ook dat 81 procent van de drukke fi etsroutes die middelbare scholieren gebruiken om naar school te gaan niet zijn berekend op de stroom fi etsers die ze moeten verwerken. Ze zijn te smal. Toch zitten veel gemeenten in fi nanciële nood door corona en 41 procent van hen denkt te gaan bezuinigen op hun infrastructuur. Ik pleit daarom voor 1 miljard euro extra die gemeenten jaarlijks aan infrastructuur moeten besteden om zo de infrakwaliteit in het hele land op hetzelfde hoge niveau te houden.


Minister, voorkom Belgische toestanden met onze infrastructuur. Investeer ons uit de crisis en zorg dat we onze vakmensen die we keihard nodig hebben in de toekomst kunnen behouden!


Maxime Verhagen Voorzitter Bouwend Nederland


OTAR Nr. 4/5 - 2020


11


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64