search.noResults

search.searching

saml.title
dataCollection.invalidEmail
note.createNoteMessage

search.noResults

search.searching

orderForm.title

orderForm.productCode
orderForm.description
orderForm.quantity
orderForm.itemPrice
orderForm.price
orderForm.totalPrice
orderForm.deliveryDetails.billingAddress
orderForm.deliveryDetails.deliveryAddress
orderForm.noItems
“WE MAKEN EEN HIGH-END OFFSHORE OPLOSSING BESCHIKBAAR VOOR NIEUWE SECTOREN”


vooraanstaande leveranciers hebben


we een nieuwe waterglycol (HFC) ont- wikkeld met uitstekende tribologische eigenschappen, die een groot positief effect realiseren op de slijtage en dus de levensduur. Momenteel zijn we druk bezig om ook in de andere hydrauli- sche vloeistofcategorieën te innoveren. Zelfs op het gebied van minerale oliën zien we, mede dankzij onze nieuwe test- methodes, meerdere mogelijkheden.”


begonnen bij mij de raderen te draaien. Met de gedeelde afdichting die we bin- nenkort lanceren, verkorten we de repa- ratie- of vervangingstijd drastisch. In plaats van een week heb je het over één of enkele uren.”


Nieuwe vorm van waterglycol Ook in de ontwikkeling van hydrauli- sche vloeistoffen (het


tweede belang-


rijke aspect binnen tribologie) zijn ze bij Bosch Rexroth nadrukkelijk aan de bal. “Het belang van hydraulische vloeistof wordt enorm onderschat”, stelt Dupuis. “Zonder namen te noemen: er zijn veel ‘olieboertjes’ die mixen maken zon- der na te denken over de effecten op langere termijn, op het loopgedrag bij- voorbeeld.” Een ander, meer specifiek vloeistofprobleem is de toepassing van waterglycol: een vuur- en explosiebe- stendige


hydraulische vloeistof voor


bijvoorbeeld de offshore- en staalin- dustrie. Dupuis: “Door de grote hoe- veelheid water nemen de smerende prestaties flink af, waardoor wrijving vrij spel krijgt en de slijtage enorm is. Ook hierin hebben we nieuws: samen met


Beter vloeistoftransport De derde tribologische angel schuilt in oppervlaktestructuren van het


dekkingen met een hardheid van 1.000 Vickers veel minder presteren dan stang- bedekkingen met een coating van 300 Vickers. Als klanten een bepaalde hard- heid wensen, vragen we daarom altijd door. Alleen zo komen we tot een écht goed antwoord op hun vraag.”


tegen-


loopvlak. Om het beste vloeistoftrans- port ten behoeve van smering te kunnen voorspellen, besloten ze bij Bosch Rex- roth (als een van de eerste hydraulische bedrijven ter wereld) oppervlaktestruc- turen tot in detail te beschrijven. Dupuis: “Vergelijk het met een nieuwe auto. Vroeger moest je die eerst inrijden voor- dat je de snelweg op kon, tegenwoordig is dat niet meer nodig. Dit komt onder meer door optimalisatie van oppervlak- testructuren in de verbrandingsmotoren. Bij hydraulische cilinders verbeteren we op dezelfde wijze niet alleen het loop- gedrag van het


tribologisch systeem,


maar ook de levensduur, soms met een factor tien. Dat doen we onder andere dankzij een reductie van het aantal pie- ken en een verbetering van het vloeistof- transport. We hebben de processen zo ingericht, dat we de geoptimaliseerde oppervlaktestructuren


stabiel


aanbrengen, zelfs op stangen tot meer dan 25 meter lengte.”


Hardheid is niet heilig Ook op het gebied van stangbedekking (belangrijk voor het in stand houden van de tribologische balans) is er een wereld te winnen. “De juiste coating zorgt voor een langere levensduur”, vertelt Orbon, die tegelijk een wijdverbreid misverstand rechtzet: de hardheid van een coating is lang niet altijd een betrouwbare indicator voor de levensduur van stangbekledin- gen. “Uit testen met onze eigen ontwor- pen testopstelling bleek dat stangbe-


Coating voor civiele toepassing Ook op dit vlak is er nieuws te melden. De laser-gecladde Enduroq 3 stangbe- dekking (met kobaltgebaseerde lege- ring), die tot nu toe vooral in de offshore industrie zijn diensten bewijst, maakt steeds nadrukkelijker zijn intrede in de civiele sector. Orbon: “We maken een high-end offshore oplossing beschik- baar voor nieuwe sectoren. Bij uitstek geschikt als stangbescherming in toe- passingen met veel zout en zelfs zuur in de omgeving. Vandaag de dag ver- langt de civiele markt steeds vaker een levensduurverwachting van veertig tot vijftig jaar. Ofwel: je schaft de stang- bedekking aan als je start met je eerste baan, en als je met pensioen gaat, moet hij nog steeds voldoen. Dat is nogal een prognose… Maar de Enduroq 3 stang- bekleding is helemaal klaar voor die uit- daging. Ik durf zelfs te stellen dat er qua corrosiebescherming wereldwijd geen beter product verkrijgbaar is.”


kunnen


Kwaliteit boven alles Hoewel de Bosch-engineers dag in, dag uit bezig zijn met nieuwe innovaties, kij- ken ze ook graag over hun eigen gren- zen heen. Dupuis: “We lopen voorop in de wereld van hydrauliek en willen voorop blíjven lopen. Dat kun je alleen als je kwaliteit boven al het andere plaatst. Mede daarom zoeken we actief de samenwerking op met Research & Development-afdelingen van partnerbe- drijven. Samen boek je de beste resul- taten. En: samen kun je de diepte in, op zoek naar verbeteringen, soms tot op moleculair niveau. Dat is onze drive: nooit stoppen, altijd verder gaan.”


Meer informatie www.boschrexroth.com/nl/nl/


OTAR Nr.4/5 - 2020 17


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64