search.noResults

search.searching

saml.title
dataCollection.invalidEmail
note.createNoteMessage

search.noResults

search.searching

orderForm.title

orderForm.productCode
orderForm.description
orderForm.quantity
orderForm.itemPrice
orderForm.price
orderForm.totalPrice
orderForm.deliveryDetails.billingAddress
orderForm.deliveryDetails.deliveryAddress
orderForm.noItems
Brugbedieningscentrum Swettehûs: icoon van circulariteit


Wilma Schreiber


Eind juni stemden Gedeputeerde Staten van de provincie Fryslân in met het defi nitief ontwerp voor het nieuwe brugbedieningscentrum It Swettehûs. Vanuit deze provinciale centrale in Leeuwarden worden op termijn circa veertig bruggen op afstand bediend. Daarnaast biedt het gebouw een onderkomen aan de provinciale medewerkers (vaar)wegbeheer, nautische zaken en de technische dienst voor onderhoud van wegen, bruggen en sluizen. De lat in het programma van eisen ligt hoog: 40 procent van de materialen moet secundair zijn en van de overige 60 procent dient nog eens 40 procent biobased te zijn. Een uitdaging voor het consortium van Bouwgroep Dijkstra Draisma, dat de aanbesteding won voor het maken van een ontwerp, de bouw en het onderhoud van It Swettehûs.


48 Nr.4/5 - 2020 OTAR E


ind 2015 besloot de provincie Fryslân om een groot deel van de bruggen in de recreatieve


vaarwateren op afstand te gaan bedie- nen en hiervoor een nieuwe centrale te bouwen. Doel is meer effi ciëntie in de bedrijfsvoering te verwezenlijken, bedie- ningstijden te verruimen en tolgelden te laten vervallen. Ook een aantal brug- gen van de gemeenten Leeuwarden, Noardeast-Fryslân en Heerenveen zal straks worden bediend vanuit de nieuwe centrale, die tevens dient als steun- punt voor Provinciale Waterstaat. “Op de locatie in Leeuwarden waar straks het nieuwe Swettehûs komt te staan, worden momenteel al veertien bruggen op afstand bediend vanuit een tijdelijk


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64