search.noResults

search.searching

saml.title
dataCollection.invalidEmail
note.createNoteMessage

search.noResults

search.searching

orderForm.title

orderForm.productCode
orderForm.description
orderForm.quantity
orderForm.itemPrice
orderForm.price
orderForm.totalPrice
orderForm.deliveryDetails.billingAddress
orderForm.deliveryDetails.deliveryAddress
orderForm.noItems
In 2050 volledig circulair Hoe hout dé oplossing


De Rijksoverheid heeft in 2016 het ‘Rijksbreed programma Circulaire Economie’ gepresenteerd. Hierin is als doel gesteld om in 2030 50% minder niet-hernieuwbare grondstoffen te gebruiken, en in 2050 alleen nog maar hernieuwbare grondstoffen te gebruiken. Deze doelstelling houdt in dat er in 2050 alleen nog maar circulair materiaal wordt gebruikt. Dit leidt tot een schaalvergroting van biobased materialen, zeker in de Grond- Weg- en Waterbouw, want daar valt veel milieuwinst te behalen.


Blauwe loper Wijma Kampen O


p gebied van cirulariteit is er één materiaal dat eruit springt: hout! Bij verant-


woord bosbeheer is het een onuitput- bare bron, en het


is ook nog eens in


grote hoeveelheden aanwezig in nage- noeg elke streek van de wereld. Daar- naast staat het met stip boven niet-her- nieuwbare grondstoffen als kunststof op gebied van CO2


-reductie en milieu-


impact. De afgelopen jaren zijn er veel innovaties binnen de GWW geweest


34 Nr.4/5 - 2020 OTAR hardhouten


‘impacttests’ Azobé


> Oirschot


op houtgebied. Zo zijn de eerste zoge- noemde


geleiderail


uitgevoerd op voor


rijks- en provinciale wegen. Kort hierna zijn ook de eerste Azobé geleiderails in Nederland gerealiseerd,


in Heerhugo-


waard en bij de ‘Weg van de Toekomst’ in Oss. Door deze materiaalomschake- ling wordt de stalen geleiderail, die een hoge CO2


-voetafdruk heeft, vervangen


door een hardhouten geleiderail; deze slaat juist CO2


op.


Uit onderzoek is gebleken dat het gebruik


van een houten zorgt voor 77% minder CO2


geleiderail -uitstoot


ten opzichte van de gebruikelijke stalen geleiderail. Daarnaast zijn de milieukos- ten (MKI) van een Azobé geleiderail ook nog eens 69% lager. Hierdoor heb je dus niet alleen een circulaire vervanging voor je niet-circulaire product, maar zorg je ook nog eens voor een enorme reduc- tie in CO2


-uitstoot.


>


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64