search.noResults

search.searching

saml.title
dataCollection.invalidEmail
note.createNoteMessage

search.noResults

search.searching

orderForm.title

orderForm.productCode
orderForm.description
orderForm.quantity
orderForm.itemPrice
orderForm.price
orderForm.totalPrice
orderForm.deliveryDetails.billingAddress
orderForm.deliveryDetails.deliveryAddress
orderForm.noItems
kan zijn in de GWW


Langere levensduur houten damwanden Recent onderzoek heeft ook uitgewe- zen dat een Azobé damwand een te lage levensduur toegeschreven krijgt. Waar normaal gesproken wordt uitgegaan van 25 á 30 jaar voor een Azobé dam- wand, wordt in de praktijk een gemid- delde van meer dan 36 jaar bereikt; dit wordt


Geleiderail Oss tot een gemiddelde van 43 jaar


opgeschroefd wanneer ook een dek- sloof is toegepast. Daar komt nog bij dat tenminste 25% van de oude damwand- planken weer hergebruikt kan worden in een nieuw project. Eenzelfde principe kan worden toege- past voor sluisdeuren: na de levensduur kan worden gekeken wat vervangen moet worden. Gedeeltelijke vervanging voorkomt niet alleen materiaalverspil- ling, maar is ook goedkoper dan vol- ledige


vervanging. Gedeeltelijke ver-


vanging vindt al regelmatig plaats bij hardhouten sluisdeuren, maar is nage- noeg onmogelijk bij kunststof of stalen sluisdeuren.


Oirschot Op 20 mei jl. vond de opening plaats van een toonaangevende Azobé brug over het Wilhelminakanaal in Oirschot. De brug verbindt een nieuwe fietsroute, de Groene Corridor, een dertien kilome- ter lange route die de geschiedenis en natuur weergeeft tussen Eindhoven en Oirschot. Het overbruggende deel, dat door Wijma Kampen B.V. is geprefabri- ceerd en gemonteerd, is op een pon- ton van Kampen naar Oirschot geva- ren. Daar aangekomen is het 90-ton wegende brugdeel op zijn plaats gehe- sen, in het bijzijn van een groot publiek. Door de keuze van een brug met hout- staalconstructie gaat het bouwwerk vollledig op in de omgeving.


Primeur: Blauwe Loper Tussen Winschoten en Blauwestad wordt op dit moment aan de lang-


ste wandel- en fietsbrug van Europa gewerkt. Ondanks dat de dorpen erg dicht bij elkaar liggen, hebben ze nog geen goede verbinding. Hier gaat de komst van de 800 meter lange brug ver- andering in brengen. Een van de belang- rijkste uitgangspunten van de opdracht- gever was duurzaamheid. Daarom werd al snel de keuze voor een Azobé brug gemaakt. Er wordt 350 kuub hardhout in verwerkt. Dit maakt hem niet alleen de langste, maar ook de duurzaamste brug in zijn soort. Een bijkomend voordeel is dat de houten brug naast een extreem lage Milieu Kosten Indicator- (MKI) score ook fungeert als een enorme CO2-buf- fer. Door de houttoepassing slaat de Blauwe Loper maar liefst 572.000KG CO2 CO2


op. Dit compenseert de jaarlijkse -uitstoot aan elektriciteit van meer


dan 600 huishoudens. De voltooiing staat gepland voor eind 2020.


Een circulaire GWW in praktijk Het behalen van een circulaire GWW is in theorie zeer eenvoudig; vervang de eindige materialen door biobased (oneindige) materialen. In de praktijk is dit technologisch nog niet altijd mogelijk. Daarom zal er een geleidelijke omscha- keling plaatsvinden. Waar mogelijk cir- culair, en dit aan te vullen met niet-her- nieuwbare grondstoffen die de laagste milieuimpact hebben. Zo kom je stap voor stap dichter bij circulaire GWW- toepassingen.


Oirschot


CIRCULAIRE GWW IS IN THEORIE EENVOUDIG; BIOBASED IN PLAATS


VAN EINDIGE MATERIALEN


Wijma en infrastructuur


Wijma Kampen B.V. levert direct uit voorraad o.a. de houtsoorten Azobé, Bilinga, Okan, Groenhart en Basralocus in diverse producten als dekdelen, damwand, gordingen, palen en veel meer voor de GWW. Ook is Wijma Kampen B.V. gespecialiseerd in engineered products als complete sluisdeuren, bruggen, geleiderail en wrijfgordingen.


Meer informatie www.wijma.com


Wijma zoekt een Accountmanager houten constructies. Deze vacature treft u op www.otar.nl (vacatures).


OTAR Nr.4/5 - 2020 35


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64