search.noResults

search.searching

saml.title
dataCollection.invalidEmail
note.createNoteMessage

search.noResults

search.searching

orderForm.title

orderForm.productCode
orderForm.description
orderForm.quantity
orderForm.itemPrice
orderForm.price
orderForm.totalPrice
orderForm.deliveryDetails.billingAddress
orderForm.deliveryDetails.deliveryAddress
orderForm.noItems
Het Centrum Ondergronds Bou-


wen (COB) bestaat dit jaar 25-jaar. Het COB is in 1995 ontstaan van- uit een gezamenlijke behoefte aan meer inzicht in de nieuwe tech- niek van boren in slappe bodem. Inmiddels is het COB uitgegroeid tot het kennisplatform op het ge- bied van tunnels en veiligheid, beheer en onderhoud van tunnels, kabels en leidingen, waardevol on- dergronds ruimtegebruik en geo-


techniek. Ook internationaal wordt hard aan de weg getimmerd en


het netwerk groeit nog steeds. Een gesprek met de Karin de Haas, di- recteur van het COB over verleden, heden en toekomst van het COB.


Centrum Ondergronds Bouwen, uitgegroeid tot een Instituut!


Jos van Maarschalkerweerd 25 6


jaar geleden beslo- ten


de founding partners BAM,


ProRail, Rijkswaterstaat, TBI, Volker- Wessels en TEC tot de oprichting van het kennisplatform COB. Er was veel behoefte aan onderzoek en uitwisse- ling van kennis en ervaring om te komen tot boortunnels in Nederland. Het was indertijd een ‘major step’ in de civiele techniek. Dit type tunnel wordt in Neder- land geboord in slappe bodem, wat het


Nr.4/5 - 2020 OTAR


boren van tunnels erg bijzonder maakt en ook niet zonder risico.


Focus In 1999 is de eerste grote boortunnel in Nederland gerealiseerd, ‘de Tweede Heinenoordtunnel‘


bij Waar het COB-netwerk


Barendrecht. in het begin


nogal civiel georiënteerd was, is dat in de loop der jaren verbreed naar andere vakgebieden. Globaal gezien richt het COB zich nu op twee aandachtsge- bieden, namelijk tunnels, en kabels en leidingen. Daarnaast zijn er nog twee onderwerpen die hieraan raken, name-


lijk waardevol ondergronds ruimte-


gebruik en geotechniek. Inmiddels heeft het COB 83 participanten, waaronder kleine, specialistische ondernemingen, maar ook grote opdrachtgevers. Karin de Haas: “Ik vind het leuk om te noemen dat recentelijk ook LANTIS zich heeft aangemeld,


de Belgische beheerder


van de rondweg rond Antwerpen. Zij zijn o.a. bezig met de voorbereidingen van de Oosterweelverbinding, die de Ant- werpse ring sluitend moet gaan maken. De vraagstukken waar zij mee te maken hebben, zijn ook de vraagstukken waar in COB-verband over gesproken wordt.


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64