search.noResults

search.searching

saml.title
dataCollection.invalidEmail
note.createNoteMessage

search.noResults

search.searching

orderForm.title

orderForm.productCode
orderForm.description
orderForm.quantity
orderForm.itemPrice
orderForm.price
orderForm.totalPrice
orderForm.deliveryDetails.billingAddress
orderForm.deliveryDetails.deliveryAddress
orderForm.noItems
Systematiek vaak te uitvoerig voor andere overheden


Rijkswaterstaat wil IAK-proces vereenvoudigen


Goed voorbeeld verdient navolging. Gemeenten en provincies hanteren steeds vaker de systematiek van Instandhoudingsadvisering Kunstwerken (IAK) van Rijkswaterstaat. Maar is die gedegen en zeer uitvoerige manier van inspecteren en rapporteren wel geschikt voor die overheden met overwegend kleinere kunstwer- ken in hun areaal? Op zoek naar een antwoord aan de hand van het werk van Ingenieursbureau Westenberg. Dat werkte het afgelopen jaar aan IAK-opdrachten voor gemeente Weert, provincie Limburg én Rijkswaterstaat.


Emile Hoogterp, Technisch directeur Westenberg


I Inspecteren


nstandhoudingsadvisering Kunst- werken. Hét antwoord in de zoek- tocht naar risicogestuurd beheren. transformeerde daardoor


naar opstellen van een instandhou- dingsadvies. Voordat


inspecteurs het


veld ingaan, analyseren ze bijvoorbeeld eerst alle beschikbare objectinformatie en interviewen ze beheerders en speci- alisten. “Rijkswaterstaat begon in 2010 met de huidige aanpak. De organisatie zocht destijds naar een meer gestructu- reerde manier van inspecteren die past bij onze aandacht voor kwaliteit. Vanaf dat moment inspecteren we alle kunst- werken eens in de zes jaar”, vertelt Mark Zwaan,


programmamanager


houdingsadvisering Kunstwerken Rijkswaterstaat.


Instand- van


Beleid Weert Ook gemeente Weert wilde meer risi- cogestuurd beheren, vertelt functioneel beheerder Civiele Techniek Andy Jeuris- sen van de Noord-Limburgse gemeente. “In het verleden was ons beleid meer reactief ingesteld: als we schades con- stateerden, herstelden we die. Daar wil- den we meer structuur in aanbrengen, zodat we vooraf in beeld hebben welke kosten we de komende tien jaar voor beheer en onderhoud kunnen verwach- ten.” Jeurissen is ‘zeer tevreden’ over de


40 Nr.4/5 - 2020 OTAR


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64