search.noResults

search.searching

saml.title
dataCollection.invalidEmail
note.createNoteMessage

search.noResults

search.searching

orderForm.title

orderForm.productCode
orderForm.description
orderForm.quantity
orderForm.itemPrice
orderForm.price
orderForm.totalPrice
orderForm.deliveryDetails.billingAddress
orderForm.deliveryDetails.deliveryAddress
orderForm.noItems
Accoyahout: de grondstoffenvoorraad houdt zichzelf op peil


Je hebt circulair en je hebt lineair, een tussenvorm bestaat eigenlijk niet. Deze stel- regel maakt het leven vrij eenvoudig of op z’n minst overzichtelijk. Iets circulair noemen is iets anders dan daadwerkelijk circulair zijn. Een recyclestap inbouwen om het product een tweede of derde keer te kunnen gebruiken maakt het niet anders, zeker niet als er weer veel ‘virgin’ materiaal aan het gerecyclede materiaal moet worden toegevoegd om de product-specificaties te kunnen halen. Alleen materialen die oneindig te recylcen zijn, zouden circulair genoemd kunnen worden. Dit staat dan los van de energieconsumptie om de recycling uit te voeren.


Door: Accsys L


ineaire grondstoffen wor- den gedolven uit de grond, gebruikt als product en wor-


den uiteindelijk afval, dat wordt gestort of verbrand. Er is een begin bij delving en een einde bij de afvalfase. Een rechte lijn, oftewel: volledig lineair.


Bio-based Dat


is anders met bio-based materia-


len. Veelal is bio-based materiaal cir- culair. Voorwaarde is wel dat de grond- stof weer terug kan groeien om na een bepaalde tijd opnieuw ‘geoogst’ te kun- nen worden. Hout is een goed voorbeeld van een circulair product. De grondstof groeit, wordt gebruikt, eventueel gere- cycled, verbrand of gecomposteerd. De CO2


die bij het verbranden of composte-


ren vrijkomt is weer de voeding voor de nieuwe boom om te groeien. Zo ontstaat er een circulaire kringloop die oneindig is, mits de bossen duurzaam beheerd worden.


Houtmodificatie Wanneer het hout van de boom even lang wordt gebruikt als de nieuwe boom nodig heeft om te groeien is er een neu- trale situatie en zal de grondstof tot in lengte van jaren beschikbaar blijven. Interessanter wordt het als het houtpro-


28 Nr.4/5 - 2020 OTAR


duct veel langer meegaat dat de boom nodig heeft om te groeien. Er ontstaat dan een positief scenario, waarbij er meer grondstof bijkomt dan er wordt geconsumeerd. Houtmodificatie is een manier om zonder toevoeging van gif- tige stoffen de levensduur van het hout aanzienlijk te verlengen. Als voorbeeld: accoyahout.


Accoyahout Het accoyahout ontstaat door modifi- catie met behulp van azijnzuur, waar- bij de celwanden van het hout worden ‘geblokt’ tegen vochtintreding. Hierdoor wordt het accoyahout uiterst vormstabiel en wordt het hout ook ‘onverteerbaar’ gemaakt voor schimmels, waardoor het zeer rotbestendig is. Het accoyahout


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64