search.noResults

search.searching

saml.title
dataCollection.invalidEmail
note.createNoteMessage

search.noResults

search.searching

orderForm.title

orderForm.productCode
orderForm.description
orderForm.quantity
orderForm.itemPrice
orderForm.price
orderForm.totalPrice
orderForm.deliveryDetails.billingAddress
orderForm.deliveryDetails.deliveryAddress
orderForm.noItems
Behoud erfgoed Utrechtse Werfkelders complexe zaak


In 2016 was de afsluiting van de Merwedebrug bij Gorinchem (bj.1963) voor zwaar verkeer landelijke nieuws. Rijkswaterstaat moest de brug plotseling afsluiten omdat er haarscheurtjes waren geconstateerd in de draagconstructie van de brug. De toe- name van de verkeersbelasting was een belangrijke oorzaak van het probleem. Veel groter nieuws ontstond in 2018 over de Morandibrug (bj. 1967) in Genua. Een groot gedeelte van de tuibrug stortte in, met 43 dodelijke slachtoffers tot gevolg. Ook hier lijkt toename van de belasting door het verkeer een zodanige rol te hebben gespeeld dat de oorspronkelijke constructie niet meer toereikend is voor het huidige gebruik. Door gelijksoortige veranderingen (dus meer én zwaarder verkeer) leiden ertoe, met name in de historische Nederlandse binnensteden, dat kades, bruggen en in Utrecht de werven nu veel zwaarder belast worden dan waar ze destijds voor ontworpen zijn. Afgelopen jaren stortten in Utrecht, maar onlangs ook weer in Amsterdam, verschillende keren kademuren in of traden er verzakkingen op. Deze incidenten haalden vooral het regionale nieuws.


H


et Utrechts stadserfgoed staat, letterlijk, onder druk. De stad is in de Middel-


eeuwen tot bloei gekomen met een historisch centrum met grachten, wer- ven en kelders die reeds vanaf ca. 1400 werden gebouwd. De bij toeris- ten bekende en geliefde Oudegracht is hier een fraai voorbeeld van. De werven waren oorspronkelijk bestemd voor de op- en overslag van goederen van de


44 Nr.4/5 - 2020 OTAR


Utrechtse haven. De werfkelders lopen onder de openbare weg door tot in de aangrenzende panden. De huidige situ- atie rondom het Utrechts werfgebied is zorgelijk. Meerdere grachten (o.a. de Nieuwegracht en de Kromme Nieuwe- gracht) zijn met regelmaat voor het auto- verkeer afgesloten doordat de construc- tie van de kelders onder de weg door de wegbeheerder (gemeente Utrecht) niet meer als veilig wordt bestempeld. Het


werfgebied, rijksmonument en cultureel erfgoed, staat letterlijk onder druk door intensief verkeer.


Projectmatige aanpak werfgebied Door de gemeente Utrecht is al eerder actie ondernomen op het onderhouden van het werfgebied. In de jaren ‘60 en ‘70 van de vorige eeuw heeft de gemeente grootschalig onderhoud uitgevoerd aan


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64