search.noResults

search.searching

saml.title
dataCollection.invalidEmail
note.createNoteMessage

search.noResults

search.searching

orderForm.title

orderForm.productCode
orderForm.description
orderForm.quantity
orderForm.itemPrice
orderForm.price
orderForm.totalPrice
orderForm.deliveryDetails.billingAddress
orderForm.deliveryDetails.deliveryAddress
orderForm.noItems
Intensief onderhoud stormvloedkeringen voor ‘dat ene moment’


De Maeslant- en de Hartelkering in Zuid-Holland moeten feilloos functioneren als een vloedgolf dreigt. Daar is het Meerjarig Onderhoud Stormvloedkeringen op in- gericht. Croonwolter&dros verwierf er in 2017 samen met Hollandia Services een contract voor. Nu is de contractverlenging per 2021 binnen. “Preventief onderhoud uitvoeren aan heel veel verschillende technische systemen, allemaal binnen het zomerseizoen, daar ligt onze uitdaging.”


Hans van Eerden D


e Maeslantkering in de Nieuwe Waterweg bij Hoek van Holland en de Hartel-


kering in het Hartelkanaal bij Spijkenisse beschermen samen Rotterdam en het Zuid-Hollandse achterland tegen een eventuele vloedgolf. Aangelegd tussen 1991 en 1997 vormen ze het sluitstuk van de Deltawerken. De beide keringen worden beheerd door Rijkswaterstaat en sluiten in principe tegelijk, bij een drei- gende waterstand van 3 meter boven NAP bij Rotterdam en 2,9 meter boven NAP bij Dordrecht. Het BOS (Beslis en Ondersteunend Systeem) neemt auto- matisch de beslissing tot sluiten, maar bij verwacht hoog water is altijd een operationeel


team van Rijkswaterstaat


aanwezig om het automatische proces te monitoren en zo nodig handmatig in te grijpen. Tot nu toe zijn de keringen twee keer bij storm gesloten, in 2007 en in 2018 (toen in het kader van testen onder ‘bijna storm’-omstandigheden een ver- laagde norm van 2,6 meter boven NAP bij Rotterdam gold). Jaarlijks is er een functioneringssluiting om de keringen, inclusief alle systemen en het operatio- neel team, te testen in bedrijf.


54 Nr.4/5 - 2020 OTAR


De Maeslant- en de Hartelkering in Zuid-Holland zijn onderdeel van de Deltawerken. (Bron: Io Herodotus, wikipedia)


Een deel van de Hartelkering in het Hartelkanaal bij Spijkenisse, tijdens een sluiting. (Bron: Beeldbank Rijkswaterstaat)


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64