search.noResults

search.searching

saml.title
dataCollection.invalidEmail
note.createNoteMessage

search.noResults

search.searching

orderForm.title

orderForm.productCode
orderForm.description
orderForm.quantity
orderForm.itemPrice
orderForm.price
orderForm.totalPrice
orderForm.deliveryDetails.billingAddress
orderForm.deliveryDetails.deliveryAddress
orderForm.noItems
Kiezen voor het bos


Eerder dit jaar bleek uit onderzoek in opdracht van de rijksoverheid dat houten dam- wanden langer meegaan dan tot nu toe werd aangenomen. Gemiddeld bijna 37 jaar, en nog langer bij een goede detaillering en deksloof. Hout is bovendien een zeer milieu- en klimaatvriendelijk, biobased materiaal. Alle reden om hout te kiezen voor onze bruggen, damwanden, steigers en vlonders. Het belangrijkste argument om meer tropische houtsoorten toe te passen is daarbij overigens nog niet genoemd. Dat gaat over het bos zelf.


Mark Kemna, FSC Nederland Tropisch FSC-bos in Indonesië. Bron: W. Ellenbroek


Meer vraag, meer beschermd bos De


concessie Mimbeli-Ibenga, een


groot bosgebied in het noorden van de Republiek Congo, is in maart 2020 FSC- gecertificeerd. Een belangrijk succes. Het omvat bijna 657.000 hectare tro- pisch bos, vergelijkbaar met de opper- vlakte van de provincies Gelderland en Utrecht samen. De concessie biedt dankzij de FSC-certificering bescher- ming aan bedreigde diersoorten als de gorilla en de bosolifant. De bosbeheer- der is verantwoordelijk voor het behoud van die soortenrijkdom. Lukt dat niet, dan verliest hij zijn FSC-certificaat.


DIVERSITEIT AAN BOOMSOORTEN ONVOLDOENDE BENUT


HET BOS WORDT IN HAAR


De financiële middelen om het bos te beheren verkrijgt hij door de selectieve oogst van houtsoorten in de concessie. Gemiddeld wordt een op de honderd bomen gekapt. Of het beheer rendabel is hangt af van de vraag naar de geoog- ste houtsoorten. Daarbij kan de Neder- landse GWW-sector een belangrijke rol spelen.


Diversiteit in houtsoorten belangrijk Louro Itauba voor dekdelen. Sapucaia voor beschoeiingspalen. Houtsoorten die prima geschikt zijn voor


toepas-


sing in projecten in de openbare ruimte. Deze en veel andere houtsoorten zijn voor menig inkoper in de grond- weg- en waterbouw onbekend, en worden daarom zelden gekozen. Kenmerkend voor de meeste GWW-projecten is dat zwaar wordt ‘geleund’ op enkele gang- bare soorten. Terwijl het voor het bos beter is om een zo groot mogelijke varië- teit aan houtsoorten toe te passen.


Goed voor het bos, goed voor de markt Ben Romein van FSC Nederland ver- klaart nader: “Het is natuurlijk niet zo gek dat een projectverantwoordelijke kiest voor een houtsoort waar al jaren- lang ervaring mee is opgedaan. Kenmer- kend voor de GWW-sector is dat maar enkele houtsoorten op grote schaal wor- den toegepast. Nogmaals, logisch dat dat gebeurt, maar in het perspectief van verantwoord bosbeheer niet altijd han- dig. Een eenzijdige vraag naar bepaalde houtsoorten leidt tot een zeer beperkte oogst; het bos wordt in haar diversiteit aan boomsoorten onvoldoende benut. Dat is een flink probleem voor de FSC- bosbeheerder, die veel investeert om het bos goed te beheren en vervolgens weinig verdient aan de oogst. Een een- zijdige vraag leidt bovendien tot een beperkt aanbod en volume van tropisch FSC-hout op de markt. En een gebrek aan alternatieve soorten. Daar is uitein- delijk de opdrachtgever ook niet mee gediend. Alle reden om te streven naar meer diversiteit in toegepaste soorten tropisch hout. En dat begint met het voorschrijven op prestatie in plaats van op houtsoort.”


Meer informatie www.fsc.nl


Bron: GWW Houtimport OTAR Nr.4/5 - 2020 25


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64