search.noResults

search.searching

saml.title
dataCollection.invalidEmail
note.createNoteMessage

search.noResults

search.searching

orderForm.title

orderForm.productCode
orderForm.description
orderForm.quantity
orderForm.itemPrice
orderForm.price
orderForm.totalPrice
orderForm.deliveryDetails.billingAddress
orderForm.deliveryDetails.deliveryAddress
orderForm.noItems
Code rood voor de Infrasector!


De infrasector krijgt het laatste jaar diverse klappen te verwerken. Stikstof en PFAS hakten al in de omzet van de sector en daar komt de Coronacrises nu nog over heen. De afgelopen maanden hebben de infrasector, het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en Rijkswaterstaat in een Tasforce samengewerkt om te voorkomen dat het werk aan de infra stil gaat vallen. Met deze gezamenlijke aanpak zetten de partijen de eerste stappen om projecten naar voren te halen en werkgelegenheid te behouden. Een gesprek met de voorzitter en de secretaris van de inmiddels beëin- digde Taskforce Infra, Theo Winter en Tom van Eck.


Jos van Maarschalkerweerd D


e conclusie is dat aanvul- lende maatregelen voor de infrasector nodig zijn om de


continuïteit van bedrijven te kunnen bor- gen. Die continuïteit is van extra groot belang, omdat de infrabeheerders naast het reguliere werk aan het begin staan van een grootse onderhoudsopgave van ná de tweede wereldoorlog opge- bouwde infrastructuur. Dat pleit ervoor dat gemeenten, provincies en water- schappen het voorbeeld van het Rijk gaan volgen en ook met de infrasector


gaan onderzoeken hoe de sector over- eind gehouden kan worden.


Gevolgen coronapandemie Theo Winter: “In zijn algemeenheid kenmerkt de bouw zich door een laat- cyclisch karakter. Dat


betekent dat


effecten pas later zichtbaar worden, in tegenstelling tot


kort-cyclisch, waar-


bij effecten heel snel zichtbaar worden. Onderhoud en nieuwbouw bijvoorbeeld zijn laat-cyclisch en gaan tot nu toe nog gewoon door, maar gemeentelijke werk- zaamheden zijn kort-cyclisch en zien we nu al opdrogen. Dat betekent dat de grote gevolgen van de coronapandemie


voor de bouw pas in het vierde kwartaal van dit jaar zichtbaar worden. De gevol- gen zullen naar verwachting doorlopen tot in 2022. Dat wordt bevestigd door het Economisch Instituut voor de Bouw (EIB) in haar recent verschenen noti- tie ‘Vooruitzichten voor de bouw na de coronacrisis’. De coronacrisis zorgt niet alleen voor een intelligente lockdown maar heeft ook


investeringsplannen


sterke negatieve gevolgen voor van


particuliere


en zakelijke klanten van de bouw. De bouwproductie zal in deze periode in totaal met ruim 15% dalen, waarbij 40.000 voltijdbanen verloren gaan. Ook


12 Nr.4/5 - 2020 OTAR


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64