search.noResults

search.searching

saml.title
dataCollection.invalidEmail
note.createNoteMessage

search.noResults

search.searching

orderForm.title

orderForm.productCode
orderForm.description
orderForm.quantity
orderForm.itemPrice
orderForm.price
orderForm.totalPrice
orderForm.deliveryDetails.billingAddress
orderForm.deliveryDetails.deliveryAddress
orderForm.noItems
Het gangenstelsel in de kerende wand (deur) van de Maeslantkering. Hier bevinden zich de MCC’s (motor control centers) en de traforuimtes. Omdat deze ruimte een klimaat- installatie heeft, is het betreden hiervan toegestaan zonder man- gatwacht of brandwacht. De inzet toont een van de vier MCC’s, voor handmatige bediening van onder meer de aggregaten (ten behoeve van de vlinderkleppen), ballastpom- pen en nazuigpompen. Indien BOS (Beslis en Ondersteunend Systeem) faalt, is hier de mogelijkheid om tijdens een sluiting de kerende wand te betreden om deze handmatig naar de bodem te sturen. (Foto’s: Croonwolter&dros)


in de winter onze mensen in de buiten- dienst maar weinig nodig hebben”, vult Schaap aan. Hij stuurt een team van zo’n twaalf technici aan waarmee hij ook enkele andere onderhoudsprojec- ten uitvoert, waaronder het A15-tracé en de Maastunnel. “We zijn nu bezig de inzet van onze mensen over het jaar te optimaliseren. Voor de A15 werken we met een DBFM-contract (Design, Build, Finance & Maintain, red.). Daar zijn we overal zelf verantwoordelijk voor, zolang we de werkzaamheden maar uitvoeren, en zitten we zelf aan het stuur van de planning.”


Zichtbaarheid Voor de kantoorfuncties blijkt dat sei- zoenskarakter anders uit te pakken. Schaap: “Vooraf hadden we ingeschat dat we die in de winter ook niet helemaal hoefden te bezetten, maar dat bleek niet helemaal waar te zijn. In het stormsei- zoen zijn we al volop aan het voorbe- reiden op het zomerseizoen. Bovendien blijkt het wel handig te zijn dat Dennis hier in de winter ook fulltime is. Daar- door zijn we zichtbaarder op de kering, houden we zicht op het werk en blijven we in contact met de collega’s van RWS. Croonwolter&dros is ook verantwoorde- lijk voor het onderhoud van de klimaat- beheersing in de technische ruimtes van de compartimenten in de deuren. Onlangs heeft RWS in de contractver- lenging de vervanging van de scheep- vaartseinen langs het water meegeno- men, inclusief bediening en masten.”


Creatieve meeuwen Een bijzondere uitdaging vormen de meeuwen in de buurt van de keringen, vertelt Schaap. “Die gaan nestelen, bij- voorbeeld boven een luik dat toegang


geeft tot een compartiment. Als het om een beschermde meeuwensoort gaat, mogen wij een nest niet verwijderen. We kunnen op dat moment het comparti- ment niet in en maken er een notitie van om het onderhoud ter plekke later in te halen. Gelukkig is daar tussen het eind van het broedseizoen en het begin van het stormseizoen nog ruimte voor. We laten een ecoloog telkens beoordelen of het


inderdaad om een beschermde


soort gaat. Verder hebben we een aan- nemer ingehuurd die elke week alle rot- zooi opruimt die bijvoorbeeld vanuit het water is aangespoeld. Meeuwen zijn heel creatief om daar nesten mee te bouwen en dat willen wij voorkomen.” Rorijs: “Toen ik voor elektrotechniek koos, had ik nooit kunnen bedenken dat ik me nog eens met vogels zou bezighouden.”


Contractverlenging Dit voorjaar stond de optie van con- tractverlenging per voorjaar 2021 op de agenda. RWS is zeer tevreden over het geleverde werk, aldus Schaap: “In het begin moesten we groeien in de spe- cifi eke technische kennis en was het voor onze technici even wennen. Maar nu zitten we tijdens de prestatiemetin- gen van RWS elk kwartaal gemiddeld op een acht.” Toch was contractverlenging geen kwestie van een pennenstreek. “We hebben er serieus over gesproken.” Ronald Schaap schrijft de contractver- lenging mede toe aan de goede relatie met RWS, zowel het contractteam als de beheerder op locatie. “We hebben hier veel meer informeel contact met de beheerder dan bij de meeste andere projecten. Dat maakt het contact mak- kelijk en soms ook wel wat omslachtiger; de lijnen zijn hier minder strak.” Dennis Rorijs sluit zich daarbij aan. “De beheer- der heeft veel verstand van de techniek van de kering, waardoor we goed met hem kunnen sparren. Ik zie dat Rijks- waterstaat hier heel goed de technische kennis vasthoudt.”


“RIJKSWATERSTAAT HOUDT DE TECHNISCHE KENNIS HIER HEEL GOED VAST”


OTAR Nr.4/5 - 2020 57


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64